1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. ELMARAD – Göd Város...

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti ülését 2022. február 24. (csütörtök) napján 10:00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Javaslat Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés tartalmazza Göd Város Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó költségvetésének tervezett bevételei és kiadásai előirányzatait, a költségvetés főösszegét
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

2) Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

3) Dunakeszi Kistérség Társulásának 2022. évi költségvetése
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

4) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség Társulása 2021. évi tevékenységéről
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

5) Tájékoztatás a képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatának nyilvántartásba vételéről
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök /szóban/

6) A 0211 hrsz.-ú területre vonatkozóan a területrendezési hatósági eljárás, valamint a településrendezési eszközök felülvizsgálatának feltételeit bemutató telepítési tanulmányterv elfogadása, a tervezett napelempark létesítéssel összefüggésben.
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Aba Lehel főépítész

7) A 6322/2 hrsz.-ú, Cordys Palace Kft. tulajdonát képező területre vonatkozóan a településrendezési eszközök felülvizsgálatának feltételeit bemutató telepítési tanulmányterv (’A’ beépítési változat) elfogadása és településrendezési szerződéskötés előkészítése, a tervezett idősotthon fejlesztéssel összefüggésben
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Fülöp Zoltán képviselő

8) Súlyos allergiás reakció kezelését szolgáló injekciók beszerzése a gödi nevelési és oktatási intézményekbe
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő

9) Beszámoló az Önkormányzati Rendészeti Szerv 2021. évi munkájáról
Az előterjesztés tartalma: A beszámoló tartalmazza a létszámadatokat (valamint ezek változásait), a munkaidő beosztást, a kiemelt feladatokat és hatásköröket, az egyéb feladatokat, a munkakapcsolatokat, az elvégzett intézkedéseket, valamint az eljárásrendet.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

10) Iskolai védőnői körzet kialakítása
Az előterjesztés tartalma: A PMKH Váci Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya – mint védőnői szakfelügyelet – szakmai véleménye alapján új (3. sz.) védőnői körzet kialakítása a helyi rendeletben
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

11) A Gödi Kastély Óvoda intézményvezetésére vonatkozó pályázati felhívás
Az előterjesztés tartalma: A megbízott intézményvezető megbízatása 2022. július 31. napján lejár. A pályáztatási folyamat időigényessége miatt ki kell írni a vezetői állás pályázatát.
Előterjesztő: dr. Hekman Tibor hatósági osztályvezető

12) 2022. évi zöldhulladék-elszállítás rendjének elfogadása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester

13) Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására
Az előterjesztés tartalma: Közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

14) Pályázati tájékoztató és pályázati döntési javaslatok
Az előterjesztés tartalma: Az elmúlt időszak pályázati tájékoztatója és megjelent új pályázatok esetében döntési javaslatok.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

15) Javaslat a Kincsem Udvarház fűtési rendszerének kiépítésére és terveztetésére
Az előterjesztés tartalma: Fűtési rendszer tervezési irányának meghatározása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

16) A Göd településen működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására vonatkozó javaslat
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János HVI vezető

17) A Göd belterület 2690/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban felmerült tulajdonosi igények (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

18) Döntés a Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettesi pozícióra kiírt pályázat eredménytelenségéről és új pályázat kiírásáról (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Döntés a Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettesi pozícióra kiírt pályázat eredménytelenségéről és új pályázat kiírásáról.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

19) Tájékoztatás a képviselők és a polgármester köztartozásmentességére vonatkozó vizsgálat eredményéről (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

20) Beszámoló az Önkormányzat peres ügyeiről (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az Önkormányzattal megbízási szerződéses jogviszonyban álló ügyvédek beszámolói az Önkormányzat peres ügyeiről (polgári peres, közigazgatási peres ügyek).
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

21) Javaslat a „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás indítására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: A „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása, az Ajánlati dokumentáció jóváhagyása és a BB tagok kijelölése.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

22) A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 30/2022. (I. 25.) határozatával szemben benyújtott fellebbezés elbírálása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Hekman Tibor hatósági osztályvezető

Egyebek

Göd, 2022. február 17.

Balogh Csaba
polgármester