1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete...

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti ülését 2022. április 28. (csütörtök) napján 10:00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Javaslat a Dunakeszi Rendőrkapitányság 2021. évben végzett munkájáról szóló évértékelő jelentés elfogadására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester, Tóth Csaba rendőrkapitány

2) A 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésről szóló Éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

3) Tájékoztató a Göd belterület 6322/6 hrsz.-ú szakértői értékbecslésről
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

4) Javaslat a Gödi Termálfürdő úszómedencéjének időszakos sátorfedésére vonatkozó elvi hozzájárulásra
Az előterjesztés tartalma: Elvi hozzájárulás.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

5) Javaslat társadalmi megbízatású alpolgármester részére járó tiszteletdíj és költségtérítés összegének meghatározására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

6) Javaslat Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására, valamint egyéb költségvetést érintő döntések meghozatalára
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés tartalmazza Göd Város Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó költségvetésének tervezett bevételei és kiadásai előirányzatait, a költségvetés főösszegét.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester /az előterjesztés később kerül kiküldésre/

7) Iskolai védőnői körzet kialakítása
Az előterjesztés tartalma: A PMKH Váci Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya – mint védőnői szakfelügyelet – szakmai véleménye alapján új (3. sz.) iskolai védőnői körzet kialakítása a helyi rendeletben.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

8) A Gödi Kastély Óvoda vezetésére beérkezett pályázat elbírálásához véleményező bizottság létrehozása
Az előterjesztés tartalma: A Gödi Kastély Óvoda vezetésére beérkezett pályázat elbírálásához véleményező bizottság létrehozása.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

9) A Gödi Kastély Óvoda alapító okiratának módosítása
Az előterjesztés tartalma: A köznevelési törvénynek való megfelelés érdekében a Gödi Kastély Óvoda alapító okiratának módosítása vált szükségessé, a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása érdekében.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

10) Javaslat a Gödöllő – Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat üzemeltetési szerződésének jóváhagyására
Az előterjesztés tartalma: Javaslat az Önkormányzatot terhelő közcélú vízgazdálkodási feladatok (pl. vízhasználatot akadályozó vízminőségi károk megelőzése, csökkentése, elhárítása, a vizek medrének és vízilétesítményeknek vízvédelmi célú karbantartása) átadására és a hozzájárulás mértékének jóváhagyására.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

11) Javaslat a 2022. évi Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása tárgyú pályázaton történő indulásra
Az előterjesztés tartalma: Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása felhívás keretén belül működtetési támogatásra pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

12) Javaslat Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelem tartalmára
Az előterjesztés tartalma: Pályázati döntési javaslat, valamint tájékoztatás az Önkormányzat rendelkezésre álló terveiről, illetve a folyamatban lévő tervezésekről.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

13) Göd, 06/37 és 06/39 hrsz.-ú ingatlanok ajándékozásának elfogadása
Az előterjesztés tartalma: A Göd, 06/37 és 06/39 hrsz.-ú ingatlanokat ellenérték nélkül ajánlják fel magánszemélyek az Önkormányzat részére út kiszélesítése céljából.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

14) Javaslat a „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: A „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, dönteni szükséges a nyertes ajánlattevőről.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Egyebek

Göd, 2022. április 21.

Balogh Csaba
polgármester