Önkormányzat

Előterjesztések

1) Javaslat a Dunakeszi Rendőrkapitányság 2021. évben végzett munkájáról szóló évértékelő jelentés elfogadására
2) A 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésről szóló Éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása
3) Tájékoztató a Göd belterület 6322/6 hrsz.-ú szakértői értékbecslésről
4) Javaslat a Gödi Termálfürdő úszómedencéjének időszakos sátorfedésére vonatkozó elvi hozzájárulásra
5) Javaslat társadalmi megbízatású alpolgármester részére járó tiszteletdíj és költségtérítés összegének meghatározására
6) Javaslat Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására, valamint egyéb költségvetést érintő döntések meghozatalára
7) Iskolai védőnői körzet kialakítása
8) A Gödi Kastély Óvoda vezetésére beérkezett pályázat elbírálásához véleményező bizottság létrehozása
9) A Gödi Kastély Óvoda alapító okiratának módosítása
10) Javaslat a Gödöllő – Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat üzemeltetési szerződésének jóváhagyására
11) Javaslat a 2022. évi Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása tárgyú pályázaton történő indulásra
12) Javaslat Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelem tartalmára
13) Göd, 06/37 és 06/39 hrsz.-ú ingatlanok ajándékozásának elfogadása
14) Javaslat a „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)

Egyebek 01
Egyebek 02
Egyebek 03