1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete...

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti ülését 2022. november 24. (csütörtök) napján 9:00 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Rendőrkapitányság vezetői kinevezés véleményezése
Az előterjesztés tartalma: A rendőrségről szóló törvény értelmében az illetékes rendőrkapitányság vezetői kinevezéséhez a megyei rendőrfőkapitány kikéri az érintett önkormányzatok véleményét.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

2) A Göd Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
Az előterjesztés tartalma: A Göd Város Önkormányzata fenntartásában lévő Göd Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása vált szükségessé, azon okból, hogy a Könyvtár kulturális alapú bérfejlesztésben részesült a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

3) Göd Város Önkormányzata által foglakoztatott konyhai dolgozók létszámának vizsgálata
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

4) Javaslat egyedi támogatási kérelmek elbírálására
Az előterjesztés tartalma: A Gödi Ökoklub Egyesület és a Gödi Tanulókör Egyesület a civil támogatási pályázati körben nem részesült támogatásban, mivel működési és felhalmozási célú támogatási célt is jelöltek meg, továbbá a civil keret is kimerítésre került. A két egyesület így egyedi támogatási kérelmet terjesztett elő. A támogatás az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének Tartalék előirányzata Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása sora terhére megítélhető.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

5) Lakossági kezdeményezés alapján történő közterületi térfigyelő kamerák létesítésének szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása
Az előterjesztés tartalma: Lakossági kezdeményezés feltételeinek helyi rendeleti szintű szabályozása a közterületi térfigyelő kamerák létesítése kapcsán (kérelem benyújtása, engedélyezés eljárási szabályai).
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

6) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló helyi rendelet módosítása
Az előterjesztés tartalma: A rendelet kiegészítése az új kamerahelyszínekkel.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

7) 2023. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

8) Helyi adórendeletek módosítása
Az előterjesztés tartalma: A jelenleg hatályos adómértékek ismertetése és rendelettervezetek a 2023. év adóztatására vonatkozóan, átdolgozva a 2022. november 14-ei képviselő-testületi ülésen elhangzottak szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

9) Javaslat a 2022. évre, valamint 2023. január hónapra vonatkozó igazgatási szünet Gödi Polgármesteri Hivatalban történő elrendeléséről szóló 2/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítására
Az előterjesztés tartalma: A „téli” igazgatási szünet meghosszabbítására vonatkozó javaslat.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

10) Erdőtelepítés miatti telekösszevonás
Az előterjesztés tartalma: Döntés üzemtervezett erdők erdészeti és földhivatali nyilvántartásba vétele miatt felmerült ingatlanrendezési kérdésben.
Előterjesztő: Giczy-B. Zsuzsanna főkertész

11) Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelmek
Az előterjesztés tartalma: Több fejlesztési lehetőség felsorolása, amire célszerű lenne pályázati kérelmet benyújtani Pest Megye Önkormányzatához, hogy ezek a projektek 2023-ban megvalósulhassanak.
Előterjesztő: Szilágyi László Lajos alpolgármester

12) Ajánlat a Göd belterület 2052/23/A/2 hrsz. alatti ingatlan megvételére
Az előterjesztés tartalma: Az ingatlan tulajdonosai 2022. 11. 09. napján érkezett levelükben felajánlották megvételre Göd Város Önkormányzatának a Göd belterület 2052/23/A/2 hrsz. természetben a Göd, Zimpel Károly utca 4/B szám alatti társasházi ingatlanban fennálló, összesen 65% arányú tulajdonrészüket.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

13) Óriásplakát reklámhordozóra vonatkozó bérleti ajánlat jóváhagyása
Az előterjesztés tartalma: Bérleti ajánlat érkezett a Medalpin Europe Kft.-től a Göd, Pesti út-Rozmaring utca kereszteződésében található óriásplakát reklámhordozóra vonatkozóan.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

14) Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság bizottsági tagjának (alelnökének) megválasztására, továbbá a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bizottsági struktúrájának, személyi összetételének átalakítására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

15) Javaslat a Gödi Körkép főszerkesztői munkakörére vonatkozó pályázat újra kiírására
Az előterjesztés tartalma: Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 30. napján tartott ülésén a 129/2022. (IV. 30.) önkormányzati határozatával döntött a Göd Körkép főszerkesztői munkakörére történő pályázat kiírásáról, azonban ez az állás továbbra sincsen betöltve. Pályázat újra kiírásával talán lesz többség által elfogadható jelölt.
Előterjesztő: Szilágyi László Lajos alpolgármester

16) Kincsem udvarház hasznosítása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

17) Központi orvosi ügyeleti ellátáshoz fedezet biztosítása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

18) Javaslat a 206/A hrsz.-ú ingatlan tetőtere egy részére vonatkozó bérleti szerződés módosítására
Az előterjesztés tartalma: Magyar Telekom Nyrt. 2022. december 1. napjáig 2 helyiséget bérel a 206/A hrsz.-ú ingatlan tetőtér egy részén fejállomás beltéri egységeinek üzemeltetése céljából. A testület értékbecslés készíttetéséről döntött, mely elkészült.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

19) 2023. évi állami ünnepségek tervezete és tájékoztatás az egyéb önkormányzati rendezvényekről
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

20) Gázelosztó vezeték ingyenes átadás-átvételéről
Az előterjesztés tartalma: Törvény erejénél fogva a gázelosztó vezetéket át kell adnia az Önkormányzatnak a TIGAZ DSO részére, amelyhez a BMOGF/418-3/2020. iktatószámú nyilatkozatával hozzájárult. Fentiekre tekintettel szükségessé vált az Önkormányzat és a TIGAZ DSO közötti szerződés módosítása abból a célból, hogy a gázközmű átadására a Kkt. 29/E. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kerüljön sor.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

21) Javaslat a közvilágítási hálózat korszerűsítésével kapcsolatban
Az előterjesztés tartalma: A Képviselő-testület a 2022. október 27-i ülésén felkérte a Beruházási és Városüzemeltetési Osztályt, hogy a közvilágítási hálózat korszerűsítésére dolgozzon ki több megoldási javaslatot, lehetőséget. Jelen előterjesztésben tájékoztatást adunk egyes megoldási lehetőségekről.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

22) Javaslat a „Göd, Rákóczi Ferenc utca 52-54. sz. ingatlanok előtti áteresz cseréje” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

23) Javaslat Pest Megye Önkormányzatával kötött támogatási szerződések módosítására
Az előterjesztés tartalma: A katasztrófavédelmi beszerzésekre nyújtott egyedi támogatás Támogatási szerződéseinek módosítása javasolt. Tekintettel arra, hogy a piaci árnak megfelelő beérkezett ajánlatok ajánlati ára meghaladta a rendelkezésre álló anyagi fedezetet, e miatt a beszerzési eljárások eredményes lefolytatásához a műszaki tartalom módosítása szükséges.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

24) Döntés az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) készítésének megindításáról
Az előterjesztés tartalma: Duna-part Nyaralóházak gazdaságélénkítő fejlesztése” c. pályázathoz szükséges érvényes ITS elkészítése.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

25) Javaslat bizottsági tag tiszteletdíjának – hiányzás miatti – megvonására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

26) Javaslat a „Göd, Duna-part Nyaralóházak engedélyezési tervek elkészítése, engedélyeztetése és kiviteli terv elkészítése beszerzés” tárgyú beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása, pótfedezet biztosítása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

27) Javaslat a Szent István utcában forgalomszabályozásra és tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Súlykorlátozás és tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

28) Javaslat a „Villamos energia beszerzése Gödön” tárgyú közbeszerzési eljárás (KEF-es intézményi részének) lezárására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Közbeszerzési eljárásban döntés és felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Egyebek

Göd, 2022. november 17.

Balogh Csaba
polgármester

11-23 kiegészítés:

Egyebek I) Tájékoztatás a SAMSUNG SDI Magyarországgal folytatott egyeztetésekről
Tájékoztatás az elmúlt időszakban lefolytatott egyeztetésekről
Előterjesztő: Fülöp Zoltán képviselő