Önkormányzat

Előterjesztések

1) Rendőrkapitányság vezetői kinevezés véleményezése
2) A Göd Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
3) Göd Város Önkormányzata által foglakoztatott konyhai dolgozók létszámának vizsgálata
4) Javaslat egyedi támogatási kérelmek elbírálására
5) Lakossági kezdeményezés alapján történő közterületi térfigyelő kamerák létesítésének szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása
6) A közterületi térfigyelő rendszerről szóló helyi rendelet módosítása
7) 2023. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása
8) Helyi adórendeletek módosítása
9) Javaslat a 2022. évre, valamint 2023. január hónapra vonatkozó igazgatási szünet Gödi Polgármesteri
10) Erdőtelepítés miatti telekösszevonás
11) Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelmek
12) Ajánlat a Göd belterület 2052/23/A/2 hrsz. alatti ingatlan megvételére
13) Óriásplakát reklámhordozóra vonatkozó bérleti ajánlat jóváhagyása
14) Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság bizottsági tagjának (alelnökének) megválasztására, továbbá a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bizottsági struktúrájának, személyi összetételének átalakítására
15) Javaslat a Gödi Körkép főszerkesztői munkakörére vonatkozó pályázat újra kiírására
16) Kincsem udvarház hasznosítása Kiegészítés
17) Központi orvosi ügyeleti ellátáshoz fedezet biztosítása
18) Javaslat a 206/A hrsz.-ú ingatlan tetőtere egy részére vonatkozó bérleti szerződés módosítására
19) 2023. évi állami ünnepségek tervezete és tájékoztatás az egyéb önkormányzati rendezvényekről
20) Gázelosztó vezeték ingyenes átadás-átvételéről
21) Javaslat a közvilágítási hálózat korszerűsítésével kapcsolatban
22) Javaslat a „Göd, Rákóczi Ferenc utca 52-54. sz. ingatlanok előtti áteresz cseréje” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
23) Javaslat Pest Megye Önkormányzatával kötött támogatási szerződések módosítására
24) Döntés az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) készítésének megindításáról
25) Javaslat bizottsági tag tiszteletdíjának – hiányzás miatti – megvonására (zárt ülés)
26) Javaslat a „Göd, Duna-part Nyaralóházak engedélyezési tervek elkészítése, engedélyeztetése és kiviteli terv elkészítése beszerzés” tárgyú beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
27) Javaslat a Szent István utcában forgalomszabályozásra és tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadására (zárt ülés)
28) Javaslat a „Villamos energia beszerzése Gödön” tárgyú közbeszerzési eljárás (KEF-es intézményi részének) lezárására (zárt ülés)

30) Közterületek használatáról szóló helyi rendelet módosítása

Egyebek I) Tájékoztatás a SAMSUNG SDI Magyarországgal folytatott egyeztetésekről