1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete...

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti ülését 2022. december 15. (csütörtök) napján 9:00 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) A Gödi Kincsem Óvoda év végi zárvatartásának kérelme
Az előterjesztés tartalma: A Gödi Kincsem Óvoda kérelme a 2022. december 27. és december 30. közötti 4 napos zárvatartásáról.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

2) Göd Város Önkormányzata által foglalkoztatott konyhai dolgozók álláshelyeinek Településellátó Szervezethez történő összevonása
Az előterjesztés tartalma: Az önkormányzati intézményektől (óvodák, bölcsőde) konyhai foglalkoztatottak álláshelyeinek átcsoportosítása.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

3) Köztemetői díjmértékek felülvizsgálata
Az előterjesztés tartalma: A helyi önkormányzat a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét csak önkormányzati rendeletben állapíthatja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

4) Gödi Sportegyesület támogatási kérelme
Az előterjesztés tartalma: A Gödi Sportegyesület támogatási kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz a Huzella Tornacsarnok és a Balázsovits Sportcsarnok teremhasználati díjának csökkentése céljából.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

5) Javaslat Pest Megye Önkormányzata által nyújtott egyedi támogatásokkal kapcsolatban
Az előterjesztés tartalma: A Sződi és Áldás utca fásítására vonatkozó támogatási szerződés módosítása, valamint a Duna-part Nyaralóházak felújítását célzó támogatási kérelem benyújtása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

6) Javaslat a normatív iskolai, óvodai, bölcsődei és felnőtt szociális étkeztetés költségvetési előirányzat átcsoportosítására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

7) Felsőgödi posta újranyitásáról tájékoztató és a 2023. januártól működtetési költségeiről döntés
Az előterjesztés tartalma: Magyar Posta Zrt. telefonon tájékoztatta Szilágyi László Lajos alpolgármester urat, hogy milyen feltételek mellett nyithatna ki újra a felsőgödi posta. Amennyiben a képviselő testület 2022. december 12-éig visszajelzést ad, akkor 2023. január első hetében már ismét lesz postai szolgáltatás.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

8) Helyi rendeletek hatályon kívül helyezése
Az előterjesztés tartalma: A Pest Megyei Kormányhivatal deregulációs feladattervének megfelelően a hatályba lévő helyi rendeletek felülvizsgálata, elavult rendeletek hatályon kívül helyezése.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

9) Javaslat Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének elfogadására
Az előterjesztés tartalma: A Képviselő-testület 2023. évi munkatervére vonatkozó javaslat.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

10) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal részére vagyonbiztosítási, felelősségbiztosítási és gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások beszerzése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

11) Javaslat a „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához” tárgyú beszerzési eljárás lezárására utáni sikertelen szerződéskötés miatt korábbi határozat visszavonása
Az előterjesztés tartalma: Határozat visszavonása az előterjesztés szerinti tartalommal.
Előterjesztő: Hlavács Judit képviselő

12) Adóztatásról szóló jegyzői beszámoló
Az előterjesztés tartalma: 2022. évi adóztatásról szóló jegyzői beszámoló a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontjában meghatározott kötelezettség alapján.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

13) Elővásárlási jog gyakorlása a Göd, belterület 6605, 6606 és külterület 05/20 és 05/25 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében (Dunamenti TSZ területek)
Az előterjesztés tartalma: A Felszámoló-REORG Zrt. vagyonrendező tárgyi területre vonatkozóan kért nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Göd Város Önkormányzata élni kíván-e a jogszabály szerinti elővásárlási jogával.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

14) Javaslat forgalomrendezési felülvizsgálat alapján, a táblázás költségeinek biztosítására
Az előterjesztés tartalma: A forgalmi rend felülvizsgálata során megállapított tábla csere, pótlás költségeinek biztosítása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

15) Javaslat a „Göd 353 hrsz. Feneketlen-tó déli partfal rézsűstabilizálás” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

16) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata részére integrált településfejlesztési stratégia (ITS) készítése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

17) Javaslat az Ady Klub akadálymentesítésével kapcsolatban
Az előterjesztés tartalma: Az Ady Klub (könyvtár és rendezvényhelyszín) akadálymentesítési terveinek elkészíttetésére, valamint egyedi támogatási kérelem benyújtására tett javaslat.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

18) Javaslat átjárási szolgalom megállapítása tárgyában előterjesztett keresettől való elálláshoz történő hozzájárulásra és perköltség iránti igény fenntartására
Az előterjesztés tartalma: Felperesek Göd Város Önkormányzata és társai alperesek ellen átjárási szolgalom megállapítása iránt pert indítottak. Ezen perben a jelenleg a Búzaszem Alapítvány által iskolai oktatási célra használt ingatlanra (Göd 783/1 hrsz.) vonatkozóan kérték a bíróságtól átjárási szolgalom alapítását. A Dunakeszi Járásbíróság végzésében értesített arról, hogy a felperesek a keresettől elálltak. Kérte a Bíróság, hogy nyilatkozzunk arról, hogy az elálláshoz az Önkormányzat hozzájárul-e, valamint perköltségigényünket terjesszük elő.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

19) Tájékoztatás az ATID Kft. megkereséséről
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

20) Kérelem ipari, és ivóvíz-távvezeték, valamit szennyvíz-nyomóvezeték vízjogi létesítési engedélyezéshez tulajdonosi hozzájárulás iránt
Az előterjesztés tartalma: Kérelem a Green Technológia Kft. által készített vízjogi létesítési engedélyeztetési tervek engedélyezési eljárásában szükséges tulajdonosi hozzájárulásához.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

21) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője részére irodahelyiség biztosítása
Az előterjesztés tartalma: A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. új ügyvezetője a társaság által korábban használt, a Duna-part Nyaralóházak területén található irodahelyiség (amennyiben ott nem megoldható, akkor egy másik helyiség) további használatának biztosítását kérte Göd Város Önkormányzatától.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

22) Javaslat „Az Év Pedagógusa Díj”, a „Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj” és a „Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj” odaítélésére (zárt)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

23) Javaslat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kiadásával kapcsolatban (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: A Szent István utcában kialakított kapubehajtó ügyében az előzmények ismertetése és döntési javaslat.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

24) Tájékoztatás a villamosenergia közbeszerzés közvilágítási részével, valamint a közvilágítási hálózati felmérés felülvizsgálatával kapcsolatban (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Tájékoztatás a közbeszerzés aktuális állapotáról, valamint a közvilágítási hálózati felmérés felülvizsgálatát célzó indikatív ajánlatokról.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

25) Javaslat közbeszerzési eljárások lezárására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Bozóky tér térrendezése, Duna úti járda felújítása és Nemeskéri úti járda, valamint csapadékvíz-elvezetés tárgyú közbeszerzési eljárások lezárása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

26) EKR-es beszerzési eljárások lezárására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Sződi és Áldás utca fásítása, a Huzella főzőkonyha felújítása, valamint a Nyaralóházak terveztetése tárgyú beszerzési eljárások lezárása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Egyebek

Göd, 2022. december 8.

Balogh Csaba
polgármester