1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete...

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti ülését 2023. január 26. (csütörtök) napján 10:00 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) A József Attila Művelődési Ház új Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

2) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi nem kötelezően ellátandó feladatokra vonatkozó szerződései
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

3) Dunamenti VK Zrt. raktárcsarnok telepítési tanulmányterve
Az előterjesztés tartalma: Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós köz 3.,1827/50 hrsz. alatti ingatlanra tervezett raktárcsarnok elhelyezhetőségének vizsgálata.
Előterjesztő: Aba Lehel főépítész

4) Önkormányzati intézmények kötelező bérváltozásával kapcsolatos döntés 2023.01.01-i hatállyal
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

5) Forrás biztosítása a Településellátó Szervezet részére új ágaprító gép beszerzéséhez
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

6) Javaslat a Duna-part Nyaralóházak szolgáltatásai kapcsán alkalmazandó 2023. évi díjtételek jóváhagyására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

7) Iskolai védőnői körzet bővítése
Az előterjesztés tartalma: A Formabontó Általános Iskola működésének megkezdése miatt a III. sz. iskolai védőnői körzet feladatellátásának bővítése – rendelet-tervezet megalkotása és küldés a Nemzeti Népegészségügyi Központnak. A rendelet 1. sz. függelékének módosítása.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

8) A Gödi Szerb Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálata
Az előterjesztés tartalma: A felülvizsgálat során a szerződés változatlan szöveggel történő hatályban tartása.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

9) A polgármester előző évben igénybe vett és 2023. évi szabadsága mértékének, valamint 2023. január 1. napjától járó idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása
Az előterjesztés tartalma: A polgármester előző évben igénybe vett és 2023. évi szabadsága mértékének, valamint 2023. január 1. napjától járó idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

10) Képviselői és tanácsnoki tevékenységről szóló beszámolók
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: önkormányzati képviselők

11) A Gödön működő általános iskolák 2023/2024-es tanévre vonatkozó felvételi körzethatárainak véleményezése
Az előterjesztés tartalma: A 2023/2024-es tanévre a Dunakeszi Tankerületi Központ által meghatározott gödi általános iskolák körzethatárainak véleményezése.
Előterjesztő: Kertészné Antal Márta hatósági osztályvezető

12) A Gödi Kincsem és Kastély Óvoda 2023. évi nyári zárvatartásának kérelme
Az előterjesztés tartalma: A gödi óvodák 2023. évi nyári zárvatartásának tervezete, kérelme.
Előterjesztő: Kertészné Antal Márta hatósági osztályvezető

13) Önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzése iránti kérelem a Boldogságcseppek Alapítvány részéről
Az előterjesztés tartalma: A Boldogságcseppek Alapítvány (képviseletében: Szőke Krisztina, elnök) azzal a kéréssel fordult Göd Város Önkormányzatához, hogy a Településellátó Szervezettől bérelt ingatlan székhelyeként történő bejegyzését a T. Képviselő-testület engedélyezze az Alapítvány részére.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

14) Javaslat a nyertes TOP_PLUSZ pályázatokhoz szükséges reziliencia vizsgálatok tárgyú beszerzési eljárások lezárására
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

15) Javaslat a nyertes TOP_PLUSZ pályázatokhoz szükséges nyilvánosság biztosítása tárgyú beszerzési eljárások lezárására
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

16) Javaslat a Kálmán utcai zárt csapadékvíz-elvezető csatorna átkötésével kapcsolatban
Az előterjesztés tartalma: A Kálmán utcáról induló zárt csapadékvíz-elvezető csatorna átkötésének megvalósítása a Duna út felújításával egyidőben.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

17) Javaslat gázenergia tanácsadói szerződés módosítására
Az előterjesztés tartalma: Az InFend Energy Kft.-vel kötött szerződésben szereplő határidő és szakértői díj módosítása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető
18) Javaslat mérnöki (utas) szakértői feladatok tárgyú megbízási szerződés módosítására
Az előterjesztés tartalma: Zalán Ákos egyéni vállalkozóval kötött szerződésben szereplő határidő és szakértői díj módosítása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

19) Javaslat a „Göd belterület kátyúzási feladatok ellátása keretszerződés alapján” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

20) Pályázati tájékoztató és a TOP_PLUSZ pályázatok megvalósításával kapcsolatos döntési javaslatok
Az előterjesztés tartalma: Az elmúlt időszak (2022. év) pályázati tájékoztatója, valamint döntési javaslatok pályázatok megvalósításával kapcsolatban.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

21) Tájékoztatás felszín alatti akkreditált vízmintavétel és akkreditált analitikai vizsgálatok eredményéről
Az előterjesztés tartalma: Göd Város területén (8 db helyszínen) elvégzett, felszín alatti akkreditált vízmintavétel és akkreditált analitikai vizsgálatok eredményének bemutatása.
Előterjesztő: Fülöp Zoltán VKB elnök

22) Javaslat a „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítésre való átállás” tárgyú beszerzési eljárás forráskeretének megállapítására
Az előterjesztés tartalma: Indokolás és javaslat a pénzügyi forrás összegének megállapításához.
Előterjesztő: Hlavács Judit képviselő

23) Önkormányzati lakások hasznosítása
Az előterjesztés tartalma: A gazdasági válság hatására szükségessé vált az üres, az Önkormányzat tulajdonát képező bérlakások ingatlanok felmérése, ezen ingatlanok kezelésére vonatkozó javaslatról szól az előterjesztés.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

24) Göd 16/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan (Okmányiroda) hasznosítása
Az előterjesztés tartalma: A Pest Vármegyei Kormányhivatal 2022. december 31. napjával megszüntette a Göd 16/2 hrsz.-ú ingatlanban kialakított Okmányirodát.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

25) Tájékoztatás a Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelemről
Az előterjesztés tartalma: Tájékoztatás a Lime Technology Kft. kérelmével kapcsolatban történt hivatali intézkedésekről és az ügy állásáról.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

26) Javaslat a Gödi Körkép városi közéleti magazin kiadása, valamint a Duna-part Nyaralóházak működtetése feladatainak Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére történő átadására, valamint ezen feladatokra forrás betervezésére a 2023-as önkormányzati költségvetésben (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

27) A Gödi Körkép főszerkesztői feladatkörére vonatkozóan kiírt pályázat elbírálása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

28) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőinek szerződésmódosítása 2023. január 1. napi hatállyal (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

29) A 0211 hrsz.-ú területre vonatkozóan településrendezési szerződés és környezeti hatásvizsgálat elfogadása a tervezett napelempark-létesítéssel összefüggésben (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Piave Solar Kft. beruházó által létesítendő 27 MW teljesítményű napelempark megvalósításához szükséges környezeti hatástanulmány, településrendezési szerződéstervezet bemutatása.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

30) Javaslat közbeszerzési eljárások lezárására (zárt ülés)
A Bozóky tér térrendezése; a Duna út járda felújítása; a Nemeskéri út járda és csapadékvíz-elvezetés építése tárgyú közbeszerzési eljárások lezárása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

31) Javaslat a „Göd, Duna-part Nyaralóházak engedélyezési tervek elkészítése, engedélyeztetése és kiviteli terv elkészítése beszerzés” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

32) Javaslat a „Kiserdei beruházás I. ütem (erdőművelési munkálatok)” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

33) Javaslat a „Sződi és Áldás utca zöldfelület rendezése” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

34) Javaslat a „Göd közigazgatási területén utak karbantartása” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: A tavaszi földútkarbantartásra vonatkozó beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Egyebek

I. Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről (2022. december 31.), az adóbevételek alakulásáról és a 2023. évi várható adóbevételekről, valamint a 2022. december havi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth János jegyző

Göd, 2023. január 19.

Szilágyi László
alpolgármester