Önkormányzat

Előterjesztések

1) A József Attila Művelődési Ház új Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
2) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi nem kötelezően ellátandó feladatokra vonatkozó szerződései / Módosítás
3) Dunamenti VK Zrt. raktárcsarnok telepítési tanulmányterve
4) Önkormányzati intézmények kötelező bérváltozásával kapcsolatos döntés 2023.01.01-i hatállyal / Kiegészítés
5) Forrás biztosítása a Településellátó Szervezet részére új ágaprító gép beszerzéséhez
6) Javaslat a Duna-part Nyaralóházak szolgáltatásai kapcsán alkalmazandó 2023. évi díjtételek jóváhagyására  / Kiegészítés
7) Iskolai védőnői körzet bővítése
8) A Gödi Szerb Önkormányzattal kötött közigazgatási szerződés felülvizsgálata
9) A polgármester előző évben igénybe vett és 2023. évi szabadsága mértékének, valamint 2023. január 1. napjától járó idegennyelv-tudási pótlékának megállapítása
10) Képviselői és tanácsnoki tevékenységről szóló beszámolók  Kiegészítés 1 / Kiegészítés 2 / Kiegészítés 3
11) A Gödön működő általános iskolák 2023/2024-es tanévre vonatkozó felvételi körzethatárainak véleményezése
12) A Gödi Kincsem és Kastély Óvoda 2023. évi nyári zárvatartásának kérelme
13) Önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzése iránti kérelem a Boldogságcseppek Alapítvány részéről
14) Javaslat a nyertes TOP_PLUSZ pályázatokhoz szükséges reziliencia vizsgálatok tárgyú beszerzési eljárások lezárására
15) Javaslat a nyertes TOP_PLUSZ pályázatokhoz szükséges nyilvánosság biztosítása tárgyú beszerzési eljárások lezárására
16) Javaslat a Kálmán utcai zárt csapadékvíz-elvezető csatorna átkötésével kapcsolatban Módosítás / Módosítás 2
17) Javaslat gázenergia tanácsadói szerződés módosítására
18) Javaslat mérnöki (utas) szakértői feladatok tárgyú megbízási szerződés módosítására
19) Javaslat a „Göd belterület kátyúzási feladatok ellátása keretszerződés alapján” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
20) Pályázati tájékoztató és a TOP_PLUSZ pályázatok megvalósításával kapcsolatos döntési javaslatok
21) Tájékoztatás felszín alatti akkreditált vízmintavétel és akkreditált analitikai vizsgálatok eredményéről
22) Javaslat a „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítésre való átállás” tárgyú beszerzési eljárás forráskeretének megállapítására
23) Önkormányzati lakások hasznosítása
24) Göd 16/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan (Okmányiroda) hasznosítása
25) Tájékoztatás a Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelemről
26) Javaslat a Gödi Körkép városi közéleti magazin kiadása, valamint a Duna-part Nyaralóházak működtetése feladatainak Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére történő átadására, valamint ezen feladatokra forrás (zárt ülés)
27) A Gödi Körkép főszerkesztői feladatkörére vonatkozóan kiírt pályázat elbírálása (zárt ülés)
28) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőinek szerződésmódosítása 2023. január 1. napi hatállyal (zárt ülés)
29) A 0211 hrsz.-ú területre vonatkozóan településrendezési szerződés és környezeti hatásvizsgálat elfogadása a tervezett napelempark-létesítéssel összefüggésben (zárt ülés)
30) Javaslat közbeszerzési eljárások lezárására (zárt ülés)
31) Javaslat a „Göd, Duna-part Nyaralóházak engedélyezési tervek elkészítése, engedélyeztetése és kiviteli terv elkészítése beszerzés” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
32) Javaslat a „Kiserdei beruházás I. ütem (erdőművelési munkálatok)” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
33) Javaslat a „Sződi és Áldás utca zöldfelület rendezése” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
34) Javaslat a „Göd közigazgatási területén utak karbantartása” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
35) Sürgősségi 1
36) Sürgősségi 2
37) Sürgősségi 3

Egyebek 1Kiegészítés  / Kiegészítés 2
Egyebek 2
Egyebek 3