1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete...

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti ülését 2023. február 23. (csütörtök) napján 9:00 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezete
Az előterjesztés tartalma: A jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

2) Intézményi étkeztetés térítési díjairól szóló helyi rendelet módosítása
Az előterjesztés tartalma: A TESZ által kiszámított nyersanyagnormák alapján az intézményi étkezési térítési díjak megállapítása. Diétás étkeztetések térítési díjainak egységesítése.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

3) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

4) Döntés a Gödi Polgármesteri Hivatal dolgozói számára rendes szabadság terhére 2023. évre megállapított igazgatási szünetről
Az előterjesztés tartalma: A Gödi Polgármesteri Hivatal dolgozói számára rendes szabadság terhére 2023. évre a nyári hónapokra és a téli ünnepek közötti időszakra megállapított igazgatási szünetről.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

5) Dunamenti VK Zrt. raktárcsarnok telepítési tanulmányterv – 2. forduló
Az előterjesztés tartalma: Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós köz 3.,1827/50 hrsz. alatti ingatlanra tervezett raktárcsarnok elhelyezhetőségének vizsgálata.
Előterjesztő: Aba Lehel főépítész

6) Javaslat a József Attila Művelődési Ház 2022. évi szakmai beszámolójának és a 2023. évi munkatervének elfogadására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

7) Göd Város Önkormányzat intézményeinek többletfinanszírozása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

8) Óvodai felvételi körzethatárok módosítása, óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Az előterjesztés tartalma: A Gödi Kincsem Óvoda férőhely hiánya miatti körzethatár módosítás, illetve a 2023/2024. nevelési év beiratkozási időpont elfogadása.
Előterjesztő: Kertészné Antal Márta hatósági osztályvezető

9) A 4. sz. fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének kiegészítése
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

10) Tájékoztatás képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről
Az előterjesztés tartalma: Szóbeli tájékoztatás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök /szóban/

11) A Dunakeszi Kistérség Társulásának 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolója
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

12) A Dunakeszi Kistérség Társulási Tanácsába tag és helyettes delegálására vonatkozó javaslat
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

13) Beszámoló az Önkormányzati Rendészeti Szerv 2022. éves munkájáról
Az előterjesztés tartalma: A beszámoló tartalmazza a létszámadatokat, a munkaidő beosztást, a kiemelt feladatokat és hatásköröket, az egyéb feladatokat, a munkakapcsolatokat, az elvégzett intézkedéseket, valamint az eljárásrendet.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

14) Javaslat polgármester lemondásához kötődő jogszabályi előírásokkal összefüggő döntések meghozatalára
Az előterjesztés tartalma: Főállású polgármester lemondása miatt időarányos szabadságról, cafeteria-kifizetésről és végkielégítésről történő döntéshozatal.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

15) Javaslat a „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításhoz” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő

16) Integrált Településfejlesztési Stratégia készítéshez főépítészi feljegyzés elfogadása
Az előterjesztés tartalma: A 419/2021. (VII.15.) Kr. előírásai alapján az ITS készítéshez szükséges a főépítészi feljegyzés Képviselő-testület általi elfogadása.
Előterjesztő: Aba Lehel főépítész

17) Éves faápolási keretszerződés kötése
Az előterjesztés tartalma: Döntés a beszerzési eljárás költségvetés előtti megindításáról és a keletkező zöldhulladék kezeléséről.
Előterjesztő: Giczy-B. Zsuzsanna főkertész

18) Tájékoztató az intézményi faápolások befejezéséről
Az előterjesztés tartalma: Kincsem-Csalogány Óvoda, a Béke Óvoda, a Fácán Óvoda és a Rákóczi úti Szivárvány Bölcsőde faállomány-kezelésének befejezése.
Előterjesztő: Giczy-B. Zsuzsanna főkertész

19) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

20) Göd zöldinfrastruktúra stratégiája
Az előterjesztés tartalma: Göd Város zöldinfrastruktúrája, a tervezés és fejlesztés stratégiai irányvonalai.
Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész

21) Tulajdonosi hozzájárulás optikai kábel elhelyezésére a Göd 206/A hrsz.-ú ingatlanon
Az előterjesztés tartalma: Az AnyRF Kft. a Göd, Pesti út 81. Egészségházban található Telekom fejállomáshoz optikai kábel kiépítéséhez kért tulajdonosi hozzájárulást.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

22) Szakértői értékbecslések megrendelése
Az előterjesztés tartalma: A T. Képviselő-testület úgy határozott, 4 db önkormányzati lakás, a volt Okmányiroda és a Huzella Tornacsarnok tekintetében kérjen a Hivatal árajánlatot az ingatlanok értékesítési, az Okmányiroda épületére értékesítési és bérbeadási célú forgalmi értékének meghatározására.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

23) Huzella Kert fejlesztésének első üteméhez készített telepítési tanulmányterv
Az előterjesztés tartalma: A kert látogatóbarát ökoturisztikai állomássá alakítása, és önfenntartóvá tétele az oktatás, kutatás, termesztés, és rekreáció tevékenységi köreinek bővítésével.
Előterjesztő: Aba Lehel főépítész

24) Javaslat lámpás kereszteződés terveztetésére
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a Köztársaság út – Pesti úti kereszteződés lámpás csomóponttá történő áttervezésére, valamint a tervek alapján egyedi támogatási kérelem benyújtására.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

25) Javaslat a 2023. évi Közbeszerzési Terv elfogadására
Az előterjesztés tartalma: Göd Város Önkormányzata és a Gödi Polgármesteri Hivatal 2023. évi Közbeszerzési Terve.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

26) Javaslat energetikai tanácsadóval kötendő megbízási szerződés jóváhagyására
Az előterjesztés tartalma: A következő időszakra vonatkozó gázenergia és villamosenergia beszerzésekhez szükséges energetikai tanácsadó megbízására felhatalmazás kérése.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

27) Közterület-használati díj mértékének megállapítása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az Iguvill Kft. kérelmének elbírálása.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

28) Tájékoztatás a Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelemről (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Tájékoztatás a Lime Technology Kft. kérelmével kapcsolatban történt hivatali intézkedésekről és az ügy állásáról.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

29) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőinek szerződésmódosítása 2023. január 1. napi hatállyal (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

30) Tájékoztatás önkormányzati képviselők képviselő-testületi munkában történő részvételéről (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

31) Házszám megállapításáról szóló határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

32) Javaslat jogutódlás megállapítására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: A 2132 Göd, Széchenyi utca 87/2. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszony folytatásának megállapítása.
Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök

33) Vételi ajánlat a Göd 018//5, 018/51, 6604/1-5, 6607/1-2, 6609, 6612/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra (golfpálya) (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: MJ Group Kft. vételi ajánlatot nyújtott be Hivatalunkhoz a Göd Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező Göd 018//5, 018/51, 6604/1-5, 6607/1-2, 6609, 6612/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

34) A 0211 hrsz.-ú területre vonatkozóan a településrendezési szerződés és a környezeti hatásvizsgálat elfogadása a tervezett napelempark létesítéssel összefüggésben (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Piave Solar Kft. beruházó által létesítendő 27 MW teljesítményű napelempark megvalósításához szükséges környezeti hatástanulmány, településrendezési szerződés tervezet bemutatása.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

35) Javaslat önkormányzati tanácsadói megbízási szerződés fenntartására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

36) Javaslat a „Pro Vigilantia Göd” díj 2023. évi adományozására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: „Pro Vigilantia Göd” díj és kitüntetés adományozása.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

37) Javaslat közbeszerzési eljárások indítására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a „2023. évi faápolási és fakivágási munkák elvégzése Gödön” és az „Alkotmány utca felújítása II. ütem (zsákutca)” tárgyú közbeszerzési eljárások megindítására.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

38) Javaslat a „Kiserdei beruházás I. ütem (erdőművelési munkálatok)” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Egyebek

Göd, 2023. február 15.

Szilágyi László
alpolgármester