Önkormányzat

Előterjesztések

1) Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezete
2) Intézményi étkeztetés térítési díjairól szóló helyi rendelet módosítása
3) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
4) Döntés a Gödi Polgármesteri Hivatal dolgozói számára rendes szabadság terhére 2023. évre megállapított igazgatási szünetről
5) Dunamenti VK Zrt. raktárcsarnok telepítési tanulmányterv – 2. forduló
6) Javaslat a József Attila Művelődési Ház 2022. évi szakmai beszámolójának és a 2023. évi munkatervének elfogadására
7) Göd Város Önkormányzat intézményeinek többletfinanszírozása
8) Óvodai felvételi körzethatárok módosítása, óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
9) A 4. sz. fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének kiegészítése
10) Tájékoztatás képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről
11) A Dunakeszi Kistérség Társulásának 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolója
12) A Dunakeszi Kistérség Társulási Tanácsába tag és helyettes delegálására vonatkozó javaslat
13) Beszámoló az Önkormányzati Rendészeti Szerv 2022. éves munkájáról
14) Javaslat polgármester lemondásához kötődő jogszabályi előírásokkal összefüggő döntések meghozatalára
15) Javaslat a „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításhoz” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
16) Integrált Településfejlesztési Stratégia készítéshez főépítészi feljegyzés elfogadása
17) Éves faápolási keretszerződés kötése
18) Tájékoztató az intézményi faápolások befejezéséről
19) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések
20) Göd zöldinfrastruktúra stratégiája
21) Tulajdonosi hozzájárulás optikai kábel elhelyezésére a Göd 206/A hrsz.-ú ingatlanon
22) Szakértői értékbecslések megrendelése
23) Huzella Kert fejlesztésének első üteméhez készített telepítési tanulmányterv
24) Javaslat lámpás kereszteződés terveztetésére
25) Javaslat a 2023. évi Közbeszerzési Terv elfogadására
26) Javaslat energetikai tanácsadóval kötendő megbízási szerződés jóváhagyására
27) Közterület-használati díj mértékének megállapítása (zárt ülés)
28) Tájékoztatás a Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelemről (zárt ülés)
29) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőinek szerződésmódosítása 2023. január 1. napi hatállyal (zárt ülés)
30) Tájékoztatás önkormányzati képviselők képviselő-testületi munkában történő részvételéről (zárt ülés)
31) Házszám megállapításáról szóló határozattal szemben benyújtott fellebbezés elbírálása (zárt ülés)
32) Javaslat jogutódlás megállapítására (zárt ülés)
33) Vételi ajánlat a Göd 018//5, 018/51, 6604/1-5, 6607/1-2, 6609, 6612/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra (golfpálya) (zárt ülés)
34) A 0211 hrsz.-ú területre vonatkozóan a településrendezési szerződés és a környezeti hatásvizsgálat elfogadása a tervezett napelempark létesítéssel összefüggésben (zárt ülés)
35) Javaslat önkormányzati tanácsadói megbízási szerződés fenntartására (zárt ülés)
36) Javaslat a „Pro Vigilantia Göd” díj 2023. évi adományozására (zárt ülés)
37) Javaslat közbeszerzési eljárások indítására (zárt ülés)
38) Javaslat a „Kiserdei beruházás I. ütem (erdőművelési munkálatok)” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)