1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete...

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkaterv szerinti ülését halasztott időpontban, 2023. április 27. (csütörtök) napján 09:00 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) A Dunakeszi Rendőrkapitányság 2022. évben végzett munkájáról szóló évértékelő beszámoló
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

2) A helyi kitüntető címekről szóló rendelet módosítása
Az előterjesztés tartalma: A 9/2015. (IV. 30.) Ök. rendelet kiegészül Göd Városgazdálkodásáért Díjjal, melynek adományozására a TESZ vezetője tesz javaslatot. A rendelet szövegében a régi HB elnevezéseit VKB-re szükséges változtatni.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

3) A helyi gyermekvédelmi rendelet módosítása
Az előterjesztés tartalma: A 3/2015. (II. 26.) Ök. rendelet kiegészül a Tanulmányi támogatás alcímben a középiskolai és felsőoktatási ösztöndíj pályázatokkal.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

4) Göd Város Önkormányzata 14/2022. (VII. 7.) számú költségvetési rendeletének módosítása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

5) A Gödi Sportegyesület kérelme a sportcsarnokok díjazásának felülvizsgálatára vonatkozóan
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

6) Roll-Lamell Kft. – Autószalon és autókozmetika – Telepítési tanulmányterv
Az előterjesztés tartalma: Autószalon és -kozmetika tanulmánytervének ismertetése a gödi 3826/1, 3826/2, 3826/3 hrsz. alatti ingatlanokon.
Előterjesztő: Aba Lehel főépítész

7) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatellátásával, gazdálkodásával kapcsolatos döntések
Az előterjesztés tartalma: Támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámoló elfogadása, az új vezető tisztségviselő kijelölése 2023. június 1-től, könyvvizsgáló igénybevétele a 2021-2023. közötti időszakra vonatkozóan.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

8) Nyaralóházak konyha és étterem 2 ütemben történő felújítás/átépítés vázlattervének elfogadása
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a nyertes TOP Plusz pályázat megvalósításához szükséges vázlatterv elfogadására a továbbtervezés előtt.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

9) Pályázati tájékoztató és döntési javaslatok
Az előterjesztés tartalma: Az elmúlt időszak pályázati tájékoztatója, továbbá javaslat ételszállító gépjármű beszerzése tárgyú egyedi támogatási kérelem beadására.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

10) A “Wigner Jenő” Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat 2022/2023-as tanév II. félévi ösztöndíjának kifizetése
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

11) Mérnöki (utas) szakértő keretszerződés módosítása
Az előterjesztés tartalma: Javaslat mérnöki (utas) szakértői feladatok tárgyú megbízási szerződés módosítására (keretösszeg emelése).
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

12) „Göd, házi bekötő csatornák kiépítése” tárgyában kötött vállalkozási szerződés, valamint a támogatási szerződés módosítása
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a „Göd, házi bekötő csatornák kiépítése” tárgyában kötött szerződések módosítására, tekintettel arra, hogy a Göd-Nevelek szennyvízelvezetése c. KEHOP projekt keretében nem támogatható házi bekötő csatornák kiépítésének végleges műszaki tartalma (db szám) megváltozott.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

13) A Gödi Szivárvány Bölcsőde intézményvezetői beosztására beérkező pályázat(ok) véleményezését végző bizottság tagjainak kijelölése
Az előterjesztés tartalma: A Képviselő-testület 138/2023. (III. 30.) Ök. határozatának módosítása, kiegészítése.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

14) Göd 025/6 hrsz.-ú (Golf pálya) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat – tájékoztatás ingatlanszakértői értékbecslésről
Az előterjesztés tartalma: A beérkezett értékbecslések ismertetése.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

15) Tájékoztatás a Göd 378 hrsz.-ú ingatlanon található tornacsarnokra készített ingatlanszakértői értékbecslésről
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

16) Vételi ajánlat a Göd 1829/8-7 hrsz. (Rómaiak útja) és 783/5 hrsz. (Tompa Mihály utca) ingatlanokra – tájékoztatás ingatlanszakértői értékbecslésről
Az előterjesztés tartalma: A beérkezett értékbecslések ismertetése.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

17) Önkormányzati lakások hasznosítása- pályázati kiírás
Az előterjesztés tartalma: A beérkezett értékbecslések ismertetése.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

18) Tájékoztatás a Göd 16/2 hrsz.-ú (volt Okmányiroda épület) ingatlanra készített ingatlanszakértői értékbecslésről
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

19) A 2022. évben elvégzett belső ellenőrzésről szóló Éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

20) A 2023. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési terv módosításának jóváhagyása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

21) A Göd településen működő szavazatszámláló bizottságok további tagjainak megválasztására vonatkozó javaslat
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János HVI vezető

22) “Göd, Béke út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a nyertes TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00015 sz. pályázatban szereplő “Göd, Béke út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására. Ajánlati Dokumentáció elfogadása és a BB tagok kijelölése.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

23) “Göd, Alkotmány utca út és járda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a “Göd, Alkotmány utca út és járda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására. Tekintettel arra, hogy egyetlen ajánlat érkezett eredménytelen az eljárás, újra szükséges kiírni.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

24) Önkormányzati képviselő ellen indult összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárás (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

25) Gázenergia-beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a “Gázenergia-beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására. Ajánlati dokumentáció jóváhagyása, BB tagok kijelölése.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

26) Villamosenergia-beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a “Villamosenergia-beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására. Ajánlati dokumentáció jóváhagyása, BB tagok kijelölése.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

27) “Faaprítékos kazán beszerzése és csővezeték kiépítése” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat EKR-es értékhatár alatti beszerzési eljárás lezárására, felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Egyebek

Göd, 2023. április 20.

Tisztelettel,
Szilágyi László
alpolgármester