Önkormányzat

Előterjesztések

1) A Dunakeszi Rendőrkapitányság 2022. évben végzett munkájáról szóló évértékelő beszámoló
2) A helyi kitüntető címekről szóló rendelet módosítása
3) A helyi gyermekvédelmi rendelet módosítása
4) Göd Város Önkormányzata 14/2022. (VII. 7.) számú költségvetési rendeletének módosítása
5) A Gödi Sportegyesület kérelme a sportcsarnokok díjazásának felülvizsgálatára vonatkozóan
6) Roll-Lamell Kft. – Autószalon és autókozmetika – Telepítési tanulmányterv
7) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatellátásával, gazdálkodásával kapcsolatos döntések
8) Nyaralóházak konyha és étterem 2 ütemben történő felújítás/átépítés vázlattervének elfogadása
9) Pályázati tájékoztató és döntési javaslatok
10) A “Wigner Jenő” Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat 2022/2023-as tanév II. félévi ösztöndíjának kifizetése
11) Mérnöki (utas) szakértő keretszerződés módosítása
12) „Göd, házi bekötő csatornák kiépítése” tárgyában kötött vállalkozási szerződés, valamint a támogatási szerződés módosítása
13) A Gödi Szivárvány Bölcsőde intézményvezetői beosztására beérkező pályázat(ok) véleményezését végző bizottság tagjainak kijelölése
14) Göd 025/6 hrsz.-ú (Golf pálya) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlat – tájékoztatás ingatlanszakértői értékbecslésről
15) Tájékoztatás a Göd 378 hrsz.-ú ingatlanon található tornacsarnokra készített ingatlanszakértői értékbecslésről
16) Vételi ajánlat a Göd 1829/8-7 hrsz. (Rómaiak útja) és 783/5 hrsz. (Tompa Mihály utca) ingatlanokra – tájékoztatás ingatlanszakértői értékbecslésről
17) Önkormányzati lakások hasznosítása- pályázati kiírás
18) Tájékoztatás a Göd 16/2 hrsz.-ú (volt Okmányiroda épület) ingatlanra készített ingatlanszakértői értékbecslésről
19) A 2022. évben elvégzett belső ellenőrzésről szóló Éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása
20) A 2023. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési terv módosításának jóváhagyása
21) A Göd településen működő szavazatszámláló bizottságok további tagjainak megválasztására vonatkozó javaslat
22) “Göd, Béke út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
23) “Göd, Alkotmány utca út és járda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)
24) Önkormányzati képviselő ellen indult összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárás (zárt ülés)
25) Gázenergia-beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
26) Villamosenergia-beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
27) “Faaprítékos kazán beszerzése és csővezeték kiépítése” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)