1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete...

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülését 2022. március 10. (csütörtök) napján 16:00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) üléstermében.

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Javaslat Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés tartalmazza Göd Város Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó költségvetésének tervezett bevételei és kiadásai előirányzatait, a költségvetés főösszegét.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

2) Javaslat az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Az előterjesztés tartalma: Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadja el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

3) Pótelőirányzat biztosítása választási feladatok ellátásához
Az előterjesztés tartalma: A választással és a népszavazással kapcsolatos egyéb kiadások fedezetére pótelőirányzat biztosítása.
Előterjesztő: Tóth János jegyző, HVI vezető

4) A Göd, Összekötő út 3. szám alatti Oázis Egészségház közüzemi költségeinek rendezésére vonatkozó megállapodások
Az előterjesztés tartalma: Egyezség született a 2020-as és 2021-es évekre vonatkozó közüzemi díjtartozások rendezése tárgyában. Az erről szóló megállapodások elkészültek és tartalmazzák a 2020-as évre vonatkozó költségek elengedését, valamint a 2021-es évre vonatkozó közüzemi díjtartozások négy Szolgáltató közötti arányos megosztását.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

5) Javaslat a KEHOP-3.1.2-17-2018-00002 A biológiailag elbomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól Göd várost érintően tárgyú projekt keretében beszerzett eszközök üzemeltetésére
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

Göd, 2022. március 8.

Balogh Csaba
polgármester