1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete...

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülését 2022. július 18. (hétfő) napján 17:00 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet megalkotása
Az előterjesztés tartalma: Szerkezetében és tartalmában is megújult egységes szerkezetű helyi rendelet. Szabályozásra kerülnek: általános rendelkezések, közterület-használat módjai, díjai, eljárási kérdések, jogkövetkezmények, szankciók.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

2) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása
Az előterjesztés tartalma: Jogszabályváltozások folytán megváltozott eljárási, anyagi jogi szabályok átvezetése és új egységes szerkezetű rendelet megalkotása naprakész tényállásokkal, szankciókkal.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

3) Sebességcsökkentő elemek, műtárgyak létesítéséről szóló helyi rendelet
Az előterjesztés tartalma: Lakossági kezdeményezések alapján a sebességcsökkentő elemek, műtárgyak kihelyezésének helyi rendeletben való szabályozása.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

4) A Gödi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Az előterjesztés tartalma: Két kormányzati funkció a kincstári programhoz szükséges, ami miatt módosítás szükséges.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

5) Göd Város Önkormányzata törzskönyvének módosítása
Az előterjesztés tartalma: Az Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatainak módosítása vált szükségessé a kormányzati funkciókra vonatkozóan.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

6) Javaslat a zöldhulladék-elszállítás díjtételeinek meghatározására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

7) Javaslat alpolgármesteri referens megbízására
Az előterjesztés tartalma: Alpolgármester munkáját korábban is segítette egy referens munkatárs, így Szilágyi László Lajos alpolgármester kérésére Gyöngyössy Kálmánt a csatolt megbízási szerződés keretében kerülne szakmai támogatást tudna adni számára.
Előterjesztő: Szilágyi László Lajos alpolgármester

8) Elővásárlási jog gyakorlása a Göd belterület 118/1 hrsz. és 118/1/B hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozóan
Az előterjesztés tartalma: Göd Város Önkormányzatához elővásárlási jog gyakorlására történő felhívás érkezett a Göd belterület 118/1 hrsz. alatt nyilvántartott 518 m2 alapterületű „kivett beépítetlen terület” és a 118/1/B helyrajzi szám alatt nyilvántartott 81 m2 alapterületű „üzletház” megnevezésű ingatlanokra, melyek természetben a Göd, Pesti úton találhatóak.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

9) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v. a.” törvényes működésének helyreállítása
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a Kft. törvényes működésének helyreállítására, ügyvezető megbízására.
Előterjesztő: Lenkei György képviselő, Fidesz-KDNP frakcióvezető

10) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feloszlatására
Az előterjesztés tartalma: Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önfeloszlatás mellett dönt.
Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő

11) Javaslat a Gödi Sportegyesület 2021. évi támogatása éves elszámolásának elfogadására
Az előterjesztés tartalma: A Gödi Sportegyesület 2021. évi támogatásának éves elszámolása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

12) Intézményi zöldfelületek kezelésére kapott támogatás felhasználása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész

13) A 2022. évi közterületi faápolás beszerzési eljárásának lezárása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész

14) Javaslat „Patkányirtási munkák (deratizáció) elvégzése Gödön” tárgyú beszerzési eljárás lezárásra
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

15) Önkormányzati intézmények szabad maradvány összegének felhasználására tett javaslatai
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő Balogh Csaba polgármester

16) Javaslat a „Göd, házi bekötő csatornák kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás indítására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: A „Göd, házi bekötő csatornák kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása, az Ajánlati dokumentáció jóváhagyása és a BB tagok kijelölése.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

17) Javaslat szikkasztóárok ráccsal történő lefedésére az Őszapó utcában (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Lakossági kérelmek érkeztek az újonnan megépült neveleki csapadékvíz-elvezető rendszer nyílt árkos részén rácsok elhelyezésére.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

18) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata részére belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenység elvégzésére” tárgyú beszerzési eljárás lezárására” (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

19) Felterjesztés 2022. évi Pro Urbe Díj kitüntető címre (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Felterjesztés 2022. évi Pro Urbe Díj kitüntető címre.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

20) Felterjesztés 2022. évi Pro Vigilantia Göd Díjra (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Felterjesztés 2022. évi Pro Vigilantia Göd Díjra.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

Felkérem a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, valamint a városüzemeltetési tanácsnokot, hogy a települési folyékony hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 22/2004. (IX. 30.) önkormányzati rendeletben szereplő, a folyékony hulladék elszállítására vonatkozó díjtétel mértékének meghatározására szíveskedjen javaslatot tenni.

Göd, 2022. július 14.

Balogh Csaba
polgármester