Önkormányzat

Előterjesztések

1) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet megalkotása
2) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása
3) Sebességcsökkentő elemek, műtárgyak létesítéséről szóló helyi rendelet
4) A Gödi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
5) Göd Város Önkormányzata törzskönyvének módosítása
6) Javaslat a zöldhulladék-elszállítás díjtételeinek meghatározására
7) Javaslat alpolgármesteri referens megbízására
8) Elővásárlási jog gyakorlása a Göd belterület 118/1 hrsz. és 118/1/B hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozóan
9) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. „v. a.” törvényes működésének helyreállítása
10) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feloszlatására
11) Javaslat a Gödi Sportegyesület 2021. évi támogatása éves elszámolásának elfogadására
12) Intézményi zöldfelületek kezelésére kapott támogatás felhasználása
13) A 2022. évi közterületi faápolás beszerzési eljárásának lezárása
14) Javaslat „Patkányirtási munkák (deratizáció) elvégzése Gödön” tárgyú beszerzési eljárás lezárásra
15) Önkormányzati intézmények szabad maradvány összegének felhasználására tett javaslatai
16) Javaslat a „Göd, házi bekötő csatornák kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás indítására (zárt ülés)
17) Javaslat szikkasztóárok ráccsal történő lefedésére az Őszapó utcában (zárt ülés)
18) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata részére belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenység elvégzésére” tárgyú beszerzési eljárás lezárására” (zárt ülés)
19) Felterjesztés 2022. évi Pro Urbe Díj kitüntető címre (zárt ülés)
20) Felterjesztés 2022. évi Pro Vigilantia Göd Díjra (zárt ülés)