1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete...

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülését 2022. szeptember 1. (csütörtök) napján 09:00 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Mikromobilitási eszközökkel kapcsolatos közterület-használat rendezése
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

2) Javaslat a Településellátó Szervezet 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

3) Javaslat a „Gödi Szivárvány Bölcsőde kültéri nyílászárók cseréje és beépítése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

4) Javaslat a 155/2022. (VII. 18.) Ök. határozat visszavonására intézményi fejlesztés pénzmaradvány terhére
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a 155/2022. (VII. 18.) Ök. határozat visszavonására intézményi fejlesztés pénzmaradvány terhére.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

5) Óvodai csoportlétszám túllépése
Az előterjesztés tartalma: Az óvodai túljelentkezések miatt a Gödi Kincsem és Kastély Óvodában szükségessé vált a fenntartó által a csoportok maximális létszámának emelése.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

6) Javaslat a 2022. évi civil szervezetek támogatására kiírt pályázatok elbírálására, valamint a 2022. évi praxis támogatás és egyházaknak biztosított támogatási keret felosztására
Az előterjesztés tartalma: A civil szervezetek 2022. évi támogatási kérelmei, valamint a 2022. évi praxis és egyházaknak nyújtott támogatási keretek felosztása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

7) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet módosítása
Az előterjesztés tartalma: A rendelet kiegészítése a díjtételek nm-ben megállapított területi egységeivel, valamint az egyéb költségek viselésének, az engedélyen való túlterjeszkedés szankcionálásának szabályaival, továbbá az elektromos rollerek szolgáltatására vonatkozó közterületi szabályokkal.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

8) Viszontkeresettől történő elállás jóváhagyása a Göd belterület 783/1 hrsz. alatti ingatlant érintő, átjárási szolgalom megállapítása iránt indított perben
Az előterjesztés tartalma: A Dunakeszi Járásbíróság 3.P.20.290/2022/8-I. számú végzésével felhívta Göd Város Önkormányzatát arra, hogy a Göd 783/1 hrsz.-re – Búzaszem Iskola – vonatkozó szolgalmi jog alapításával összefüggésben előterjesztett igényét ne viszontkereset keretében, hanem az érdemi ellenkérelem részeként terjessze elő. Ezen felhívásnak eleget téve Göd Város Önkormányzata a viszontkeresettől elállt, ennek utólagos jóváhagyására vonatkozik a javaslat.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

9) Javaslat a Gödi Körkép főszerkesztői munkakörére vonatkozó pályázat kiírására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

10) Lőrincz László alpolgármesteri tisztsége tárgyában a Képviselő-testület által hozott 71/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozattal szembeni törvényességi felhívás
Az előterjesztés tartalma: A PE/030/01286-1/2022. ügyiratszámú törvényességi felhívásban foglaltak teljesítésére vonatkozó javaslat.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

11) Javaslat Tényfeltáró Bizottság létrehozásáról szóló önkormányzati határozat visszavonására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

12) Önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás mezítlábas ösvény létesítéséhez
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő

13) Őszi lakossági faültetés
Az előterjesztés tartalma: Döntés az őszi faültetési akció megtartásáról jelen gazdasági helyzetben.
Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész

14) Javaslat a „Kincsem istálló és udvarház felújítása, közösségi térré való kialakítása” című (HU07-0046-A2-2013 azonosítójú) pályázatban vállalt feladatok megvalósításával kapcsolatban
Az előterjesztés tartalma: „Kincsem istálló és udvarház” felújítása, közösségi térré való kialakítása című pályázat keretein belül padlóburkolat csere, illetve fűtési rendszer kiépítése (idén csak a padlófűtés előkészítése, fűtőcsövek elhelyezése, ami a hőszivattyús verziónak is megfelel).
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

15) Javaslat a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1 – Élhető települések Duna-part Nyaralóházak gazdaságélénkítő fejlesztése tárgyú nyertes pályázathoz kapcsolódó egyedi támogatási kérelem Pest Megye Önkormányzata részére történő benyújtásra
Az előterjesztés tartalma: Egyedi támogatási kérelem benyújtása a Duna-part Nyaralóházak konyha- és étteremépület építési engedélyköteles terveinek finanszírozására.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

16) Javaslat a „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

17) Javaslat a 2021. évi praxistámogatások elszámolásának elfogadására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: A 2021. évi orvosi praxistámogatások elszámolása.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

18) Göd Város alkotóművésze, néhai Báli Péter temetési költségeihez történő hozzájárulás iránti kérelem (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

19) Javaslat a „Göd, házi bekötő csatornák kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Közbeszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

20) Javaslat az Alkotmány utca felújítása tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosítására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Pótmunka-megrendelés és határidő-hosszabbítás a fák vonatkozásában, annak érdekében, hogy ősszel kerüljenek telepítésre, mert a nyári melegben nem maradnának életben.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Napirenden kívül:

– Tájékoztatás Göd Város Önkormányzata helyi adótételeinek jelenleg hatályos és 2023. évre tervezett mértékéről.

Göd, 2022. augusztus 26.

Balogh Csaba
polgármester