Önkormányzat

Előterjesztések

1) Mikromobilitási eszközökkel kapcsolatos közterület-használat rendezése
2) Javaslat a Településellátó Szervezet 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására
3) Javaslat a „Gödi Szivárvány Bölcsőde kültéri nyílászárók cseréje és beépítése” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
4) Javaslat a 155/2022. (VII. 18.) Ök. határozat visszavonására intézményi fejlesztés pénzmaradvány terhére
5) Óvodai csoportlétszám túllépése
6) Javaslat a 2022. évi civil szervezetek támogatására kiírt pályázatok elbírálására, valamint a 2022. évi praxis támogatás és egyházaknak biztosított támogatási keret felosztására
7) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet módosítása
8) Viszontkeresettől történő elállás jóváhagyása a Göd belterület 783/1 hrsz. alatti ingatlant érintő, átjárási szolgalom megállapítása iránt indított perben
9) Javaslat a Gödi Körkép főszerkesztői munkakörére vonatkozó pályázat kiírására
10) Lőrincz László alpolgármesteri tisztsége tárgyában a Képviselő-testület által hozott 71/2022. (IV. 28.) önkormányzati határozattal szembeni törvényességi felhívás
11) Javaslat Tényfeltáró Bizottság létrehozásáról szóló önkormányzati határozat visszavonására
12) Önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás mezítlábas ösvény létesítéséhez
13) Őszi lakossági faültetés
14) Javaslat a „Kincsem istálló és udvarház felújítása, közösségi térré való kialakítása” című (HU07-0046-A2-2013 azonosítójú) pályázatban vállalt feladatok megvalósításával kapcsolatban
15) Javaslat a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1 – Élhető települések Duna-part Nyaralóházak gazdaságélénkítő fejlesztése tárgyú nyertes pályázathoz kapcsolódó egyedi támogatási kérelem Pest Megye Önkormányzata részére történő benyújtásra
16) Javaslat a „Közvilágítás aktív elemeinek karbantartása” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
17) Javaslat a 2021. évi praxistámogatások elszámolásának elfogadására (zárt ülés)
18) Göd Város alkotóművésze, néhai Báli Péter temetési költségeihez történő hozzájárulás iránti kérelem (zárt ülés)
19) Javaslat a „Göd, házi bekötő csatornák kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
20) Javaslat az Alkotmány utca felújítása tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosítására (zárt ülés)