1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete...

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülését 2023. május 2. (kedd) napján 18:00 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) ITS készítés – szerződésmódosítás
Az előterjesztés tartalma: AZ ITS egyeztetési eljárás során, az állami főépítész által előírt munkarész elkészítése miatt a tervezési szerződés módosítása vált szükségessé.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

2) A Göd településen működő szavazatszámláló bizottságok további tagjainak megválasztására vonatkozó javaslat
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János HVI vezető

3) Nyaralóházak konyha és étterem 2 ütemben történő felújítás/átépítés vázlattervének elfogadása
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a nyertes TOP Plusz pályázat megvalósításához szükséges vázlatterv elfogadására a továbbtervezés előtt.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

4) A “Wigner Jenő” Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat 2022/2023-as tanév II. félévi ösztöndíjának kifizetése
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

5) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatellátásával, gazdálkodásával kapcsolatos döntések
Az előterjesztés tartalma: Az új vezető tisztségviselő kijelölése, könyvvizsgáló igénybevétele a 2021-2023. közötti időszakra vonatkozóan, valamint az 5/2023 (I.26.) Ök. határozat és ebből következően a támogatási megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

6) “Göd, Alkotmány utca út és járda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a “Göd, Alkotmány utca út és járda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására. Tekintettel arra, hogy egyetlen ajánlat érkezett eredménytelen az eljárás, újra szükséges kiírni.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

7) Önkormányzati képviselő ellen indult összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárás (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

8) Gázenergia-beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a “Gázenergia-beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására. Ajánlati dokumentáció jóváhagyása, BB tagok kijelölése.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

9) Villamosenergia-beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a “Villamosenergia-beszerzés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására. Ajánlati dokumentáció jóváhagyása, BB tagok kijelölése.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Göd, 2023. április 27.

Tisztelettel,
Szilágyi László
alpolgármester