Önkormányzat

Előterjesztések

1) ITS készítés – szerződésmódosítás
2) A Göd településen működő szavazatszámláló bizottságok további tagjainak megválasztására vonatkozó javaslat
3) Nyaralóházak konyha és étterem 2 ütemben történő felújítás/átépítés vázlattervének elfogadása
4) A “Wigner Jenő” Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat 2022/2023-as tanév II. félévi ösztöndíjának kifizetése
5) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatellátásával, gazdálkodásával kapcsolatos döntések
6) “Göd, Alkotmány utca út és járda felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)
7) Önkormányzati képviselő ellen indult összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárás (zárt ülés)
8) Gázenergia-beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
9) Villamosenergia-beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)