1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi,...

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság munkaterv szerinti ülését 2022. február 22. (kedd) napján 14:00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Javaslat Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés tartalmazza Göd Város Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó költségvetésének tervezett bevételei és kiadásai előirányzatait, a költségvetés főösszegét
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

2) Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

3) Beszámoló a Dunakeszi Kistérség Társulása 2021. évi tevékenységéről
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

4) Beszámoló az Önkormányzati Rendészeti Szerv 2021. évi munkájáról
Az előterjesztés tartalma: A beszámoló tartalmazza a létszámadatokat (valamint ezek változásait), a munkaidő beosztást, a kiemelt feladatokat és hatásköröket, az egyéb feladatokat, a munkakapcsolatokat, az elvégzett intézkedéseket, valamint az eljárásrendet.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

5) Iskolai védőnői körzet kialakítása
Az előterjesztés tartalma: A PMKH Váci Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya – mint védőnői szakfelügyelet – szakmai véleménye alapján új (3. sz.) védőnői körzet kialakítása a helyi rendeletben
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

6) 2022. évi zöldhulladék-elszállítás rendjének elfogadása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester

7) Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására
Az előterjesztés tartalma: Közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

8) Pályázati tájékoztató és pályázati döntési javaslatok
Az előterjesztés tartalma: Az elmúlt időszak pályázati tájékoztatója és megjelent új pályázatok esetében döntési javaslatok.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

9) Javaslat a Kincsem Udvarház fűtési rendszerének kiépítésére és terveztetésére
Az előterjesztés tartalma: Fűtési rendszer tervezési irányának meghatározása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

10) A civil szerveződések támogatásáról szóló helyi rendelet felülvizsgálata
Az előterjesztés tartalma: A civil szerveződések támogatásáról szóló helyi rendelet koncepcionális felülvizsgálata első olvasatban bizottsági hatáskörben.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

11) A 2022. évi költségvetés tervezett adóbevételeiről tájékoztatás
Az előterjesztés tartalma: A 2022. évi költségvetés tervezett adóbevételeiről tájékoztatás
Előterjesztő: Nyilassy Rita mb. adóosztály-vezető

12) Tájékoztatás a helyi adóbevételek alakulásáról 2022. január hónapban
Az előterjesztés tartalma: A 2022. január 31-ei zárás alapján összeállított tájékoztatás az adóbevételek összegéről, illetve a hátralékok alakulásáról
Előterjesztő: Nyilassy Rita mb. adóosztály-vezető

13) Súlyos allergiás reakció kezelését szolgáló injekciók beszerzése a gödi nevelési és oktatási intézményekbe
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő

14) A Göd belterület 2690/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban felmerült tulajdonosi igények (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

15) Tájékoztatás a képviselők és a polgármester köztartozásmentességére vonatkozó vizsgálat eredményéről (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

16) Beszámoló az Önkormányzat peres ügyeiről (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az Önkormányzattal megbízási szerződéses jogviszonyban álló ügyvédek beszámolói az Önkormányzat peres ügyeiről (polgári peres, közigazgatási peres ügyek).
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

17) Javaslat a „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás indítására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: A „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása, az Ajánlati dokumentáció jóváhagyása és a BB tagok kijelölése.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

18) Döntés a képviselők és a polgármester, valamint azok hozzátartozói 2022. évi vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

Egyebek

Göd, 2022. február 17.

Tisztelettel:

dr. Pintér György
PEKJB elnök