1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi,...

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság munkaterv szerinti ülését 2022. április 26. (kedd) 14:00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Javaslat Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására, valamint egyéb költségvetést érintő döntések meghozatalára
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés tartalmazza Göd Város Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó költségvetésének tervezett bevételei és kiadásai előirányzatait, a költségvetés főösszegét.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

2) Javaslat társadalmi megbízatású alpolgármester részére járó tiszteletdíj és költségtérítés összegének meghatározására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

3) A 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésről szóló Éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

4) 2022. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásának áttekintése
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szendrei-Mikó Zoltán belső ellenőr

5) Iskolai védőnői körzet kialakítása
Az előterjesztés tartalma: A PMKH Váci Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya – mint védőnői szakfelügyelet – szakmai véleménye alapján új (3. sz.) iskolai védőnői körzet kialakítása a helyi rendeletben.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

6) Göd, 06/37 és 06/39 hrsz.-ú ingatlanok ajándékozásának elfogadása
Az előterjesztés tartalma: Göd, 06/37 és 06/39 hrsz.-ú ingatlanokat ellenérték nélkül ajánlják fel magánszemélyek az Önkormányzat részére út kiszélesítése céljából
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

7) Tulajdonosi hozzájárulás a Rózsa utca 33. sz. alatti elhelyezésre kerülő eszközökre társasházon
Az előterjesztés tartalma: A társasház egyik lakója kérelmében 2 macska kiülő és 1 parabolaantenna kihelyezésére kért tulajdonosi hozzájárulás.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

8) Tájékoztató a Göd belterület 6322/6 hrsz.-ú szakértői értékbecslésről
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

9) Javaslat a Gödöllő – Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat üzemeltetési szerződésének jóváhagyására
Az előterjesztés tartalma: Javaslat az Önkormányzatot terhelő közcélú vízgazdálkodási feladatok (pl. vízhasználatot akadályozó vízminőségi károk megelőzése, csökkentése, elhárítása, a vizek medrének és vízilétesítményeknek vízvédelmi célú karbantartása) átadására és a hozzájárulás mértékének jóváhagyására.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

10) Javaslat a 2022. évi Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása tárgyú pályázaton történő indulásra
Az előterjesztés tartalma: Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása felhívás keretén belül működtetési támogatásra pályázat benyújtása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

11) Javaslat Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelem tartalmára
Az előterjesztés tartalma: Pályázati döntési javaslat, valamint tájékoztatás az Önkormányzat rendelkezésre álló terveiről, illetve a folyamatban lévő tervezésekről (Tervtár excel).
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

12) Javaslat a Gödi Termálfürdő úszómedencéjének időszakos sátorfedésére vonatkozó elvi hozzájárulásra
Az előterjesztés tartalma: Elvi hozzájárulás.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

13) Javaslat a 2021. évi civil támogatások elszámolásának elfogadására
Az előterjesztés tartalma: A támogatás felhasználását alátámasztó elszámolások megérkeztek. Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 12.28 pontja alapján a benyújtott pénzügyi beszámolókat a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság fogadja el.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

14) Javaslat a Dunakeszi Rendőrkapitányság 2021. évben végzett munkájáról szóló évértékelő jelentés elfogadására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester, Tóth Csaba rendőrkapitány

15) Javaslat a „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: A „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, dönteni szükséges a nyertes ajánlattevőről.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

16) Alpolgármesterrel szemben felmerült összeférhetetlenség vizsgálata (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

Egyebek

Göd, 2022. április 21.

Tisztelettel:

dr. Pintér György
PEKJB elnök