Önkormányzat

Dátum szerint

1) Javaslat Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására, valamint egyéb költségvetést érintő döntések meghozatalára
2) Javaslat társadalmi megbízatású alpolgármester részére járó tiszteletdíj és költségtérítés összegének meghatározására
3) A 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésről szóló Éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása
4) 2022. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásának áttekintése
5) Iskolai védőnői körzet kialakítása
6) Göd, 06/37 és 06/39 hrsz.-ú ingatlanok ajándékozásának elfogadása
7) Tulajdonosi hozzájárulás a Rózsa utca 33. sz. alatti elhelyezésre kerülő eszközökre társasházon
8) Tájékoztató a Göd belterület 6322/6 hrsz.-ú szakértői értékbecslésről
9) Javaslat a Gödöllő – Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat üzemeltetési szerződésének jóváhagyására
10) Javaslat a 2022. évi Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása tárgyú pályázaton történő indulásra
11) Javaslat Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelem tartalmára
12) Javaslat a Gödi Termálfürdő úszómedencéjének időszakos sátorfedésére vonatkozó elvi hozzájárulásra
13) Javaslat a 2021. évi civil támogatások elszámolásának elfogadására
14) Javaslat a Dunakeszi Rendőrkapitányság 2021. évben végzett munkájáról szóló évértékelő jelentés elfogadására
15) Javaslat a „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
16) Alpolgármesterrel szemben felmerült összeférhetetlenség vizsgálata (zárt ülés)

Egyebek 01
Egyebek 02
Egyebek 03