1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Határozatképtelenség miatt elmarad! –...

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság munkaterv szerinti ülését 2022. május 24. (kedd) 14:00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Javaslat a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Az előterjesztés tartalma: Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester, Tót Zoltán tűzoltó parancsnok

2) 2021. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

3) Tájékoztatás a 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedési tervek vonatkozásában
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

4) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadása
Az előterjesztés tartalma: A Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadása.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

5) Helyi rendeletek hatályon kívül helyezése
Az előterjesztés tartalma: A piaci helyfoglalás rendjéről és a piaci helypénz díjakról szóló, valamint az állattartás helyi szabályairól szóló helyi rendeletek hatályon kívül helyezése vált szükségessé. Az állattartással kapcsolatos rendelet hatályon kívül helyezését a Kormányhivatal törvényességi felhívásban kérte.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

6) A Samsung SDI bővítése miatt szükséges póterdő-telepítés pénzügyi elszámolása
Az előterjesztés tartalma: Pénzügyi beszámoló a támogatási összeg felhasználásáról.
Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész

7) Javaslat az alapellátásban dolgozó orvosok praxistámogatásának felülvizsgálatára
Az előterjesztés tartalma: Az elmúlt években jelentősen nőtt az alapellátásban dolgozó háziorvosok állami támogatása, amely alapján időszerű ezen praxisok önkormányzati támogatásának felülvizsgálata.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

8) Javaslat a „Gödi homokozók homokcseréje” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

9) Javaslat szikkasztóárok ráccsal történő lefedésére az Őszapó utcában
Az előterjesztés tartalma: Lakossági kérés alapján, javaslat az újonnan megépült neveleki csapadékvíz elvezető rendszer nyílt árkos részén rács elhelyezésére.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

10) A Dunakanyar Építő Korlátolt Felelősségű Társaság telki szolgalmi jog alapítása iránti kérelme
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

11) A Göd 20 hrsz.-ú ingatlan átruházási szándéka iránti kérelem
Az előterjesztés tartalma: A tulajdonos az ingatlanát felajánlotta az Önkormányzat számára egy összegű vételárért vagy életjáradék ellenében történő átruházásra, azzal, hogy az ingatlan birtokában kíván maradni a haláláig.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

12) Tulajdonosi hozzájárulás a Balázsovits János Sportcsarnok lámpáinak korszerűsítéséhez
Az előterjesztés tartalma: A Gödi Sportegyesület tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, arra vonatkozóan, hogy a Sportegyesület indulhasson a Pest Megye Civil támogatási alap 3. számú pályázatán és ott pályázzon a Balázsovits János Sportcsarnok lámpáinak energiatakarékos LED panelekre történő cseréjéhez.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

13) Döntés perbelépésről a Pest Megyei Kormányhivatal PE-06/KTF/29568-35/2021. számú határozata ellen indított perben
Az előterjesztés tartalma: A Budapest Környéki Törvényszék előtt folyamatban lévő 103.K.700.545/2022/9-II. számú perben a bíróság végzésében 2022.05.16. napján érkeztetett levelében értesítette Göd Város Önkormányzatát a perbelépés lehetőségéről. A perbelépés 15 napon belül jelenthető be.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

14) Kerékpár-szerelőpont létesítésére tulajdonosi hozzájárulás kérése
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

15) „A Göd belterület 3255/2 hrsz. (2132 Göd, Jósika u. 14.) alatti ingatlan (vendéglátó egység Büfé üzemeltetés) bérbeadása” lezárására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

16) A Göd 8754 hrsz.-ú ingatlanon megvalósuló „Göd, Nevelek Pacsi Park közösségi kert és ház tervezése, a rossz állapotú épületek elkerítése, a kert parkosítása, játszótér és pentanque-pálya megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás kérése
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

17) Tájékoztatás szabálytalansági eljárás lezárásáról a KEHOP-1.2.1-18-2018- 00152 azonosítószámú, „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Gödön” című projekt tekintetében (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

18) A Göd belterület 8830, 8831, illetve a 8832 hrsz. szerinti ingatlanok tulajdonosainak kérelme, túlkerítés megszüntetése érdekében (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: A Göd belterület 8830, 8831, illetve a 8832 hrsz. szerinti ingatlanok tulajdonosai kérelmet nyújtottak be Göd Város Önkormányzatához, amelyben az általuk túlkerekítéssel elfoglalt 8899 hrsz. szerinti, kivett közút megjelölésű ingatlan/közterület egy részének megvásárlását kezdeményezik.
Előterjesztés: Tóth János jegyző

19) Tájékoztatás a „Göd Város Önkormányzata részére belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenység elvégzésére” tárgyú feladatok ellátásával kapcsolatban (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

20) Tájékoztatás a Göd, Rákóczi Ferenc u. 144. sz. ingatlan csapadékvíz-elvezetése ügyében (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Lakossági bejelentés alapján, tájékoztatás.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

21) Képviselővel szemben felmerült esetleges méltatlanság vizsgálata (zárt ülés)
Előterjesztés tartalma: Polgármesteri felkérés alapján méltatlansági eljárás lefolytatása.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök /szóban/

Egyebek

Göd, 2022. május 20.

Tisztelettel:
dr. Pintér György
PEKJB elnök