Önkormányzat

Dátum szerint

1) Javaslat a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
2) 2021. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása
3) Tájékoztatás a 2021. évben elvégzett belső ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedési tervek vonatkozásában
4) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadása
5) Helyi rendeletek hatályon kívül helyezése
6) A Samsung SDI bővítése miatt szükséges póterdő-telepítés pénzügyi elszámolása
7) Javaslat az alapellátásban dolgozó orvosok praxistámogatásának felülvizsgálatára
8) Javaslat a „Gödi homokozók homokcseréje” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
9) Javaslat szikkasztóárok ráccsal történő lefedésére az Őszapó utcában
10) A Dunakanyar Építő Korlátolt Felelősségű Társaság telki szolgalmi jog alapítása iránti kérelme
11) A Göd 20 hrsz.-ú ingatlan átruházási szándéka iránti kérelem
12) Tulajdonosi hozzájárulás a Balázsovits János Sportcsarnok lámpáinak korszerűsítéséhez
13) Döntés perbelépésről a Pest Megyei Kormányhivatal PE-06/KTF/29568-35/2021. számú határozata ellen indított perben
14) Kerékpár-szerelőpont létesítésére tulajdonosi hozzájárulás kérése
15) „A Göd belterület 3255/2 hrsz. (2132 Göd, Jósika u. 14.) alatti ingatlan (vendéglátó egység Büfé üzemeltetés) bérbeadása” lezárására
16) A Göd 8754 hrsz.-ú ingatlanon megvalósuló „Göd, Nevelek Pacsi Park közösségi kert és ház tervezése, a rossz állapotú épületek elkerítése, a kert parkosítása, játszótér és pentanque-pálya megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás kérése
17) Tájékoztatás szabálytalansági eljárás lezárásáról a KEHOP-1.2.1-18-2018- 00152 azonosítószámú, „Klímastratégia kidolgozása és klímatudatossági szemléletformáló programok megvalósítása Gödön” című projekt tekintetében (zárt ülés)
18) A Göd belterület 8830, 8831, illetve a 8832 hrsz. szerinti ingatlanok tulajdonosainak kérelme, túlkerítés megszüntetése érdekében (zárt ülés)
19) Tájékoztatás a „Göd Város Önkormányzata részére belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenység elvégzésére” tárgyú feladatok ellátásával kapcsolatban (zárt ülés)
20) Tájékoztatás a Göd, Rákóczi Ferenc u. 144. sz. ingatlan csapadékvíz-elvezetése ügyében (zárt ülés)
21) Képviselővel szemben felmerült esetleges méltatlanság vizsgálata (zárt ülés)
22) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására
23) Fedezet biztosítása a Göd belterület 6958/37 hrsz. alatti ingatlan megvásárlására