1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi,...

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága munkaterv szerinti ülését 2023. február 21. napján (kedd) 14:00 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezete
Az előterjesztés tartalma: A jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

2) Intézményi étkeztetés térítési díjairól szóló helyi rendelet módosítása
Az előterjesztés tartalma: A TESZ által kiszámított nyersanyagnormák alapján az intézményi étkezési térítési díjak megállapítása. Diétás étkeztetések térítési díjainak egységesítése.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

3) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

4) Döntés a Gödi Polgármesteri Hivatal dolgozói számára rendes szabadság terhére 2023. évre megállapított igazgatási szünetről
Az előterjesztés tartalma: A Gödi Polgármesteri Hivatal dolgozói számára rendes szabadság terhére 2023. évre a nyári hónapokra és a téli ünnepek közötti időszakra megállapított igazgatási szünetről.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

5) Göd Város Önkormányzat intézményeinek többletfinanszírozása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

6) A 4. sz. fogorvosi körzet feladatellátási szerződésének kiegészítése
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

7) A Dunakeszi Kistérség Társulásának 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolója
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

8) Beszámoló az Önkormányzati Rendészeti Szerv 2022. éves munkájáról
Az előterjesztés tartalma: A beszámoló tartalmazza a létszámadatokat, a munkaidő beosztást, a kiemelt feladatokat és hatásköröket, az egyéb feladatokat, a munkakapcsolatokat, az elvégzett intézkedéseket, valamint az eljárásrendet.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

9) Javaslat polgármester lemondásához kötődő jogszabályi előírásokkal összefüggő döntések meghozatalára
Az előterjesztés tartalma: Főállású polgármester lemondása miatt időarányos szabadságról, cafeteria-kifizetésről és végkielégítésről történő döntéshozatal.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

10) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

11) Tulajdonosi hozzájárulás optikai kábel elhelyezésére a Göd 206/A hrsz.-ú ingatlanon
Az előterjesztés tartalma: Az AnyRF Kft. a Göd, Pesti út 81. Egészségházban található Telekom fejállomáshoz optikai kábel kiépítéséhez kért tulajdonosi hozzájárulást.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

12) Szakértői értékbecslések megrendelése
Az előterjesztés tartalma: A T. Képviselő-testület úgy határozott, 4 db önkormányzati lakás, a volt Okmányiroda és a Huzella Tornacsarnok tekintetében kérjen a Hivatal árajánlatot az ingatlanok értékesítési, az Okmányiroda épületére értékesítési és bérbeadási célú forgalmi értékének meghatározására.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

13) Javaslat lámpás kereszteződés terveztetésére
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a Köztársaság út – Pesti úti kereszteződés lámpás csomóponttá történő áttervezésére, valamint a tervek alapján egyedi támogatási kérelem benyújtására.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

14) Javaslat a 2023. évi Közbeszerzési Terv elfogadására
Az előterjesztés tartalma: Göd Város Önkormányzata és a Gödi Polgármesteri Hivatal 2023. évi Közbeszerzési Terve.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

15) Javaslat energetikai tanácsadóval kötendő megbízási szerződés jóváhagyására
Az előterjesztés tartalma: A következő időszakra vonatkozó gázenergia és villamosenergia beszerzésekhez szükséges energetikai tanácsadó megbízására felhatalmazás kérése.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

16) Döntés a képviselők és a polgármester, valamint azok hozzátartozói 2023. évi vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

17) Közterület-használati díj mértékének megállapítása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az Iguvill Kft. kérelmének elbírálása.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

18) Tájékoztatás a Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelemről (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Tájékoztatás a Lime Technology Kft. kérelmével kapcsolatban történt hivatali intézkedésekről és az ügy állásáról.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

19) Vételi ajánlat a Göd 018//5, 018/51, 6604/1-5, 6607/1-2, 6609, 6612/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra (golfpálya) (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: MJ Group Kft. vételi ajánlatot nyújtott be Hivatalunkhoz a Göd Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező Göd 018//5, 018/51, 6604/1-5, 6607/1-2, 6609, 6612/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

20) Javaslat a „Pro Vigilantia Göd” díj 2023. évi adományozására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: „Pro Vigilantia Göd” díj és kitüntetés adományozása.
Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök

21) Javaslat közbeszerzési eljárások indítására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a „2023. évi faápolási és fakivágási munkák elvégzése Gödön” és az „Alkotmány utca felújítása II. ütem (zsákutca)” tárgyú közbeszerzési eljárások megindítására.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

22) Javaslat a „Kiserdei beruházás I. ütem (erdőművelési munkálatok)” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Egyebek

Göd, 2023. február 15.

Tisztelettel:

dr. Pintér György
PEKJB elnök