1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi,...

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága rendkívüli ülését 2023. június 6. napján (kedd) 17:00 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

2) Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója
Az előterjesztés tartalma: Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolója.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

3) ITS készítés – szerződésmódosítás II.
Az előterjesztés tartalma: AZ ITS egyeztetési eljárás során, az örökségvédelmi hatóság által előírt munkarész elkészítése miatt a tervezési szerződés módosítása vált szükségessé.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

4) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés tartalmazza Göd Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetésének tervezett bevételi és kiadási előirányzatait, a költségvetés főösszegét.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

5) Javaslat a képviselői keretek költségvetés elfogadása előtti felhasználásának megkezdésére
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Vajda Viktória képviselő

6) Döntés a megválasztott főállású polgármester részére járó illetmény, költségtérítés, béren kívüli juttatás és 2023. évi szabadság megállapításáról
Az előterjesztés tartalma: Kammerer Zoltán polgármester 2023. évi szabadságmértékének, költségtérítésének, illetményének, nyelvvizsga-pótlékának és cafeteria-juttatásának megállapítása.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

7) Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi beszámolójának elfogadása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

8) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

9) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. vagyoni hozzájárulásának kiegészítésére: Pótbefizetés a saját tőke javára
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

10) A 2023. évre vonatkozó Éves belső ellenőrzési terv módosításának jóváhagyása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

11) Közétkeztetés és vendégétkeztetés SZÉP-kártyával történő fizetési lehetőségének bevezetése
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

12) A Gödi Körkép című városi közéleti magazin júniusi lapszámának megjelentetése
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

13) Zöldterület-kezelési (-kaszálási) feladatok TESZ In-house beszerzésként történő átadása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a TESZ részére történő zöldterület-kezelési (-kaszálási) feladatok átadására vonatkozó szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

14) Döntés kártérítés iránti igénnyel kapcsolatban (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

15) Járdafelújítási közbeszerzési eljárások lezárása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat járdafelújítási közbeszerzési eljárások lezárására: Duna út, Béke út, Alagút utca.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

16) Fellebbezés önkormányzati bérlakás-kérelem elutasítása ügyében (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Kérelmező önkormányzati bérlakásban történő lakhatás ügyében kérelmet nyújtott be, melyet a SZELB elutasított, ami ellen kérelmező fellebbezett.
Előterjesztő: Lenkei György SZELB elnök

17) Járda – és csapadékvízelvezetés-kiépítés közbeszerzés lezárása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a „Nemeskéri-Kiss Miklós úti járda felújítása Gödön” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

18) Faápolási munkák közbeszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a „Favágási, faápolási munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

19) Faaprítékos kazán beszerzése EKR-es beszerzési eljárás lezárása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a „Faaprítékos kazán beszerzése és csővezeték kiépítése” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Göd, 2023. június 1.

Tisztelettel:

dr. Pintér György
PEKJB elnök