1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi...

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi és Jogi Bizottsága alakuló ülését 2023. július 26. napján (szerda) 14:00 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Örökségvédelmi Hatástanulmány elfogadása
Az előterjesztés tartalma: A készülő ITS eljárása során az örökségvédelmi hatóság előírta ÖV. hatástanulmány elkészítését, melynek elfogadása az előterjesztés témája.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

2) Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása
Az előterjesztés tartalma: Az ITS a 419/2021. Kr. előírásai szerint ún. általános eljárással lefolytatásra került. Az állami főépítész záróvéleményében az ITS-t elfogadta. Ez alapján az elkészült, fejlesztési tervnek tekinthető ITS Kt. általi elfogadása az előterjesztés témája.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

3) Településképi rendelet módosítási eljárás megindítása
Az előterjesztés tartalma: Az SzMSz módosítása miatt, a VKB megszűnésével vált szükségessé a TKR módosítása.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

4) A Penta Kft. kezdeményezésére a neveleki csatornázással összefüggő szennyvízátemelő elhelyezéséhez készített telepítési tanulmányterv elfogadása és településrendezési terv módosítás megindítása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Aba Lehel főépítész

5) Javaslat az Országgyűlés 5/2023. (III. 31.) békepárti határozatának támogatására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

6) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. vagyoni hozzájárulásának kiegészítése: Pótbefizetés a saját tőke javára
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

7) Göd 70-es vasútvonal P+R, B+R fejlesztések tervezés
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a Create Value Kft. által elkészített tervek, kezelői lehatárolási helyszínrajz szerinti kezelési határok jóváhagyására és az üzemeltetésre vonatkozó döntésre.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

8) Éves beruházási keretprogram jóváhagyása
Az előterjesztés tartalma: Javaslat Pest Vármegye Önkormányzatához benyújtandó beruházási keretprogram jóváhagyására.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

9) Javaslat a polgármester, valamint a nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Pintér György PJB elnök

10) Közterület-használati kérelem módosító határozat elleni fellebbezés elbírálása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

11) Fellebbezés sövény magasságának meghatározása ügyében (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

Göd, 2023. július 21.

Tisztelettel:

dr. Pintér György
PJB elnök