Önkormányzat

Dátum szerint

1) Örökségvédelmi Hatástanulmány elfogadása
2) Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása
3) Településképi rendelet módosítási eljárás megindítása
4) A Penta Kft. kezdeményezésére a neveleki csatornázással összefüggő szennyvízátemelő elhelyezéséhez készített telepítési tanulmányterv elfogadása és településrendezési terv módosítás megindítása
5) Javaslat az Országgyűlés 5/2023. (III. 31.) békepárti határozatának támogatására
6) A Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. vagyoni hozzájárulásának kiegészítése: Pótbefizetés a saját tőke javára
7) Göd 70-es vasútvonal P+R, B+R fejlesztések tervezés
8) Éves beruházási keretprogram jóváhagyása
9) Javaslat a polgármester, valamint a nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásával kapcsolatos döntések meghozatalára
10) Közterület-használati kérelem módosító határozat elleni fellebbezés elbírálása (zárt ülés)
11) Fellebbezés sövény magasságának meghatározása ügyében (zárt ülés)