1. Főoldal
  2. /
  3. Közérdekű
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési...

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága munkaterv szerinti ülését 2022. május 24. (kedd) napján 10:00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) üléstermében
Tervezett napirendi pont(ok):

1) Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetése
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

2) Óvodai csoportlétszám túllépése
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

3) Javaslat Göd Városi Könyvtár feladatainak, működési követelményeinek, gyűjtőköri szabályzatának, munkatervének és működésről szól beszámolójának jóváhagyására Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

4) A Samsung SDI bővítése miatt szükséges póterdő telepítés pénzügyi elszámolása Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna

5) Javaslat szikkasztóárok ráccsal történő lefedésére az Őszapó utcában
Előterjesztő: Balogh Csaba

6) A Dunakanyar Építő Kft. teleki szolgalmi jog alapítása iránti kérelme
Előterjesztő: Balogh Csaba

7) Tulajdonosi hozzájárulás a Balázsovits János Sportcsarnok lámpáinak korszerűsítéséhez Előterjesztő: Balogh Csaba

8) A Göd 20 hrsz-ú ingatlan átruházási szándéka iránti kérelem
Előterjesztő: Balogh Csaba

9) Kerékpár szerelőpont létesítésére tulajdonosi hozzájárulás kérése
Előterjesztő: Balogh Csaba

10) A Göd 8754 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló „Göd, Nevelek Pacsi Park közösségi kert és ház tervezése, a rossz állapotú épületek elkerítése, a kert parkosítása, játszótér és pentanque-pálya megvalósulásához tulajdonosi hozzájárulás kérése
Előterjesztő: Balogh Csaba

11) A Göd, belterület 8830, 8831, illetve a 88323 hrsz. szerinti ingatlanok tulajdonosainak kérelme túlkerítés megszűntetése érdekében (zárt ülés)
Előterjesztő: Tóth János jegyző

12) Tájékoztatás a Göd, Rákóczi F. u. 144. sz. ingatlan csapadékvízelvezetése ügyében (zárt ülés)
Előterjesztő: Újlaki Anikó

Egyebek

Göd, 2022. május 20.

Vajda Viktória
VKB alelnök