Önkormányzat

Dátum szerint

1) Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetése
2) Óvodai csoportlétszám túllépése
3) Javaslat Göd Városi Könyvtár feladatainak, működési követelményeinek, gyűjtőköri szabályzatának, munkatervének és működésről szól beszámolójának jóváhagyására Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester
4) A Samsung SDI bővítése miatt szükséges póterdő telepítés pénzügyi elszámolása Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna
5) Javaslat szikkasztóárok ráccsal történő lefedésére az Őszapó utcában
6) A Dunakanyar Építő Kft. teleki szolgalmi jog alapítása iránti kérelme
7) Tulajdonosi hozzájárulás a Balázsovits János Sportcsarnok lámpáinak korszerűsítéséhez Előterjesztő: Balogh Csaba
8) A Göd 20 hrsz-ú ingatlan átruházási szándéka iránti kérelem
9) Kerékpár szerelőpont létesítésére tulajdonosi hozzájárulás kérése
10) A Göd 8754 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló „Göd, Nevelek Pacsi Park közösségi kert és ház tervezése, a rossz állapotú épületek elkerítése, a kert parkosítása, játszótér és pentanque-pálya megvalósulásához tulajdonosi hozzájárulás kérése
11) A Göd, belterület 8830, 8831, illetve a 88323 hrsz. szerinti ingatlanok tulajdonosainak kérelme túlkerítés megszűntetése érdekében (zárt ülés)
12) Tájékoztatás a Göd, Rákóczi F. u. 144. sz. ingatlan csapadékvízelvezetése ügyében (zárt ülés)