1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési...

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága munkaterv szerinti ülését 2022. október 25. (kedd) napján 09:00 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Helyi partnerségi rendelet hatályon kívül helyezése
Az előterjesztés tartalma: Központi jogszabályok változása miatt indokolt a helyi rendelet hatályon kívül helyezése. A partnerségi egyeztetés továbbiakban az országos, elektronikus E-TÉR felületen történik továbbiakban.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

2) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet módosítása
Az előterjesztés tartalma: A rendelet kiegészítése elektromosáram-vételezés külön eljárási szabályával, engedélyben foglaltakon való túlterjeszkedés szankciós szabályaival, könnyű közlekedési eszközök használatának szabályaival.
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor aljegyző

3) Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelem
Az előterjesztés tartalma: A közterületen könnyű közlekedési eszközökkel történt igénybevétel kompenzálására javaslat.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

4) A Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. II. félévre vonatkozó szerződései
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

5) Döntés művészeti alkotás felajánlás elfogadásáról
Az előterjesztés tartalma: Toronya Laura szobrászművész az önkormányzat részére adományként felajánlotta az egyik alkotását közterületen történő elhelyezésre.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

6) Önkormányzati lakások hasznosítása
Az előterjesztés tartalma: A gazdasági válság hatására szükségessé vált az üres, az önkormányzat tulajdonát képező bérlakásingatlanok állapotának felmérése, ezen ingatlanok kezelésére vonatkozó javaslatról szól az előterjesztés.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

7) Tulajdonosi hozzájárulás a Huzella Tornacsarnok sportpadlójának korszerűsítéséhez
Az előterjesztés tartalma: A GSE 100% támogatási intenzitású pályázati pénzt nyert a Tornacsarnok sportpadlójának korszerűsítéséhez, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges a tulajdonosi hozzájárulás.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

8) GSE Kajak-Kenu Szakosztály kérelme a Széchenyi Csárda bérlése csónakok tárolása céljából
Az előterjesztés tartalma: A Gödi Sportegyesület Kajak-Kenu Szakosztály kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz a Széchenyi Csárda bérlésére csónaktárolás céljából.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

9) Javaslat az Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési tervének módosítására
Az előterjesztés tartalma: Az évközben felmerült új közbeszerzések miatt a terv módosítása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

10) Javaslat Göd város energiagazdálkodásával kapcsolatban szükséges intézkedésekre
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés több határozati javaslatot is tesz. Egyik fontos része, hogy a Magyar Kormány által elvárt szükséges energiafelhasználás csökkentésének megfeleljünk, illetve lépéseket tesz olyan fejlesztések irányába, melyek révén az energia krízis kezelhetőbbé válhat városunkban.
Előterjesztő: Szilágyi László Lajos alpolgármester

11) Tájékoztató a 2022. évben tervezett, de meg nem valósuló, vagy egyedi támogatási forrásból megvalósuló beruházásokról
Az előterjesztés tartalma: A 2022. évi költségvetési rendeletben tervezett, de meg nem valósult beruházásokról, valamint támogatásból finanszírozott beruházásokról tájékoztatás.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

12) Javaslat egyes beruházási célú, de képviselői keretből és dologi sorról kötelezettséget vállalt feladatok Képviselő-testületi utólagos jóváhagyására
Az előterjesztés tartalma: Képviselői keretek előirányzat módosításához és dologi sorról megrendelt beruházási célú feladatok aktiválásához képviselő-testületi döntés is szükséges.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

13) Javaslat forgalomrendezésre és tájékoztatás forgalmi rend felülvizsgálatáról
Az előterjesztés tartalma: Az Alkotmány utcában rövid várakozási idejű parkolók kijelölése, a Petőfi utcában K+R parkolók számának növelése, valamint forgalmi rend felülvizsgálat megkezdéséről tájékoztatás.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

14) Javaslat a „Göd, Bozóky Gyula tér környezet- és térrendezése”, a „Göd, Duna úti járda felújítása” és a „Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út járdaépítése (I. ütem) és csapadékvíz-elvezetésének építése (II. ütem)” tárgyú közbeszerzési eljárások megindítására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Pest Megye Önkormányzata által támogatott beruházások megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárások indítása. Ajánlati dokumentáció és meghívandó cégek listájának jóváhagyása, BB tagok kijelölése és forrás biztosítása.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

15) Tájékoztatás a Penta Kft. keretmegállapodás megszüntetés kérelme ügyében (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: A Penta Kft. kérelmet nyújtott be az útépítési/felújítási és az útkarbantartási közbeszerzéses szerződések közös megegyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatban.
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

Egyebek

Göd, 2022. október 20.

Fülöp Zoltán
VKB elnök