1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési...

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága munkaterv szerinti ülésén 2023. február 21. (kedd) napján 09:00 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2023. évi munkatervének meghatározására vonatkozó javaslat
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő neve: Fülöp Zoltán VKB elnök

2) Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezete
Az előterjesztés tartalma: A jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

3) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

4) Óvodai felvételi körzethatárok módosítása, óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Az előterjesztés tartalma: A Gödi Kincsem Óvoda férőhely hiánya miatti körzethatár módosítás, illetve a 2023/2024. nevelési év beiratkozási időpont elfogadása.
Előterjesztő: Kertészné Antal Márta hatósági osztályvezető

5) Dunamenti VK Zrt. raktárcsarnok telepítési tanulmányterv – 2. forduló
Az előterjesztés tartalma: Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós köz 3., 1827/50 hrsz. alatti ingatlanra tervezett raktárcsarnok elhelyezhetőségének vizsgálata.
Előterjesztő: Aba Lehel főépítész, Nagy Éva Főépítészi Iroda osztályvezető

6) Göd zöldinfrastruktúra stratégiája
Az előterjesztés tartalma: Göd Város zöldinfrastruktúrája, a tervezés és fejlesztés stratégiai irányvonalai.
Előterjesztő neve: Giczy-B. Zsuzsanna főkertész

7) Tájékoztató az intézményi faápolások befejezéséről
Az előterjesztés tartalma: Kincsem-Csalogány Óvoda, a Béke Óvoda, a Fácán Óvoda és a Rákóczi úti Szivárvány Bölcsőde faállomány-kezelésének befejezése.
Előterjesztő: Giczy-B. Zsuzsanna főkertész

8) Tulajdonosi hozzájárulás optikai kábel elhelyezésére a Göd 206/A hrsz.-ú ingatlanon
Az előterjesztés tartalma: Az AnyRF Kft. A Göd, Pesti út 81. Egészségházban található Telekom fejállomáshoz optikai kábel kiépítéséhez kért tulajdonosi hozzájárulást.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

9) Szakértői értékbecslések megrendelése
Az előterjesztés tartalma: A T. Képviselő-testület úgy határozott, 4 db önkormányzati lakás, a volt Okmányiroda és a Huzella Tornacsarnok tekintetében kérjen a Hivatal árajánlatot az ingatlanok értékesítési, az Okmányiroda épületére értékesítési és bérbeadási célú forgalmi értékének meghatározására.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

10) Huzella Kert fejlesztésének első üteméhez készített telepítési tanulmányterv
Az előterjesztés tartalma: A kert látogatóbarát ökoturisztikai állomássá alakítása, és önfenntartóvá tétele az oktatás, kutatás, termesztés, és rekreáció tevékenységi köreinek bővítésével.
Előterjesztő: Aba Lehel főépítész

11) Javaslat lámpás kereszteződés terveztetésére
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a Köztársaság út – Pesti úti kereszteződés lámpás csomóponttá történő áttervezésére, valamint a tervek alapján egyedi támogatási kérelem benyújtására.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

12) Javaslat a 2023. évi Közbeszerzési Terv elfogadására
Az előterjesztés tartalma: Göd Város Önkormányzata és a Gödi Polgármesteri Hivatal 2023. évi Közbeszerzési Terve.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

13) Javaslat a József Attila Művelődési Ház 2022. évi szakmai beszámolójának és a 2023. évi munkatervének jóváhagyására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő neve: Szilágyi László alpolgármester

14) Tájékoztatás a Göd város területén elektromos rollerek üzemeltetésére vonatkozó kérelemről (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Tájékoztatás a Lime Technology Kft. kérelmével kapcsolatban történt hivatali intézkedésekről és az ügy állásáról.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

15) Vételi ajánlat a Göd 018//5, 018/51, 6604/1-5, 6607/1-2, 6609, 6612/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra (golfpálya) (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: MJ Group Kft. vételi ajánlatot nyújtott be Hivatalunkhoz a Göd Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képező Göd 018//5, 018/51, 6604/1-5, 6607/1-2, 6609, 6612/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

16) A 0211 hrsz.-ú területre vonatkozóan a településrendezési szerződés és a környezeti hatásvizsgálat elfogadása a tervezett napelempark létesítéssel összefüggésben (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Piave Solar Kft. beruházó által létesítendő 27 MW teljesítményű napelempark megvalósításához szükséges környezeti hatástanulmány, településrendezési szerződés tervezet bemutatása.
Előterjesztő: Szilágyi László alpolgármester

Egyebek

Göd, 2023. február 16.

Fülöp Zoltán
VKB elnök