Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága munkaterv szerinti ülését 2021. december 14. (kedd) napján 09:00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok): (Letölthető itt >>>)

1) Javaslat a 2021/2022-es tanév „Wigner Jenő” Önkormányzati Középiskolai ösztöndíjpályázat elbírálására
Előterjesztő: Hekman Tibor hatósági osztályvezető

2) Tájékoztatás „Bursa Hungarica” Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2022. évi pályázati fordulójáról
Előterjesztő: Hekman Tibor hatósági osztályvezető

3) Tájékoztatás „Kamaszbarát Önkormányzat” pályázati lehetőségéről
Előterjesztő: Hekman Tibor hatósági osztályvezető

4) Faápolási szerződés módosítása
Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész

5) Zöldfelületek kezelése és fejlesztése 2022
Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna főkertész

6) Biológiai szúnyoggyérítésre való átállás megkezdése
Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester

7) 2022. évi ünnepségek
Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester

8) Tájékoztató a Göd belterület 1829/9 helyrajzi számú beépítetlen terület (2131 Göd, Rómaiak útja) hasznosításáról
Előterjesztő: Tóth János jegyző

9) Javaslat a Göd belterület 6321/1/A/4 hrsz. lakás (2132 Göd, Kádár u. 13/A) hasznosítására
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

10) Javaslat a „Gödi Polgármesteri Hivatal érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (ÉV), erősáramú berendezések felülvizsgálata (EBV), villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata (VV) vizsgálatok megállapításainak megfelelő kivitelezési munkáira” tárgyú beszerzési eljárás lezárása
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető
11) Javaslat a 24 tantermes új iskolához kapcsolódó beszerzési eljárásra történő felhatalmazásra
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

12) Tájékoztató a 24 tantermes új iskola Jóváhagyási Tervéről
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

13) Javaslat a „Göd Nevelek városrész útfejlesztés – Pacsirta utca, Füzike utca, Nádirigó utca keleti része, 06/4, 07/1-5, helyrajzi számú területeken útépítés engedélyes-kiviteli tervek készítése, csapadékvíz elvezetés tervezése” tárgyú beszerzési eljárás lezárása
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

14) Javaslat forgalomszabályozásokra
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

15) Pályázati tájékoztató és pályázati stratégiai javaslatok
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

16) Javaslat Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

17) „A Göd belterület 32555/2 hrsz. sz. ingatlan (Kalandpark részterület) bérbeadása” tárgyú pályázati eljárás lezárása
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

18) Nemeskéri út menti védőfásítás előkészítése
Előterjesztő: Tóth János jegyző

19) Javaslat a „Csíz utca csapadékvíz elvezetés építési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkezdett kivitelezés pótfedezetének biztosítására (zárt ülés)
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

20) Év Pedagógusa Díj, Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj, Göd Város Alkotó – és Előadóművész Díj (zárt ülés)
Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester

21) Javaslat pályázati tanácsadó kiválasztására (zárt ülés)
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

22) Egyebek

Göd, 2021. december 10.

Fülöp Zoltán
VKB elnök