Önkormányzat

Dátum szerint

1) Javaslat a 2021/2022-es tanév „Wigner Jenő” Önkormányzati Középiskolai ösztöndíjpályázat elbírálására
2) Tájékoztatás „Bursa Hungarica” Felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2022. évi pályázati fordulójáról
3) Tájékoztatás „Kamaszbarát Önkormányzat” pályázati lehetőségéről
4) Faápolási szerződés módosítása
5) Zöldfelületek kezelése és fejlesztése 2022
6) Biológiai szúnyoggyérítésre való átállás megkezdése
7) 2022. évi ünnepségek
8) Tájékoztató a Göd belterület 1829/9 helyrajzi számú beépítetlen terület (2131 Göd, Rómaiak útja) hasznosításáról
9) Javaslat a Göd belterület 6321/1/A/4 hrsz. lakás (2132 Göd, Kádár u. 13/A) hasznosítására
10) Javaslat a „Gödi Polgármesteri Hivatal érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata (ÉV), erősáramú berendezések felülvizsgálata (EBV), villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata (VV) vizsgálatok megállapításainak megfelelő kivitelezési munkáira” tárgyú beszerzési eljárás lezárása
11) Javaslat a 24 tantermes új iskolához kapcsolódó beszerzési eljárásra történő felhatalmazásra
12) Tájékoztató a 24 tantermes új iskola Jóváhagyási Tervéről
13) Javaslat a „Göd Nevelek városrész útfejlesztés – Pacsirta utca, Füzike utca, Nádirigó utca keleti része, 06/4, 07/1-5, helyrajzi számú területeken útépítés engedélyes-kiviteli tervek készítése, csapadékvíz elvezetés tervezése” tárgyú beszerzési eljárás lezárása
14) Javaslat forgalomszabályozásokra
15) Pályázati tájékoztató és pályázati stratégiai javaslatok
16) Javaslat Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének elfogadására
17) „A Göd belterület 32555/2 hrsz. sz. ingatlan (Kalandpark részterület) bérbeadása” tárgyú pályázati eljárás lezárása
18) Nemeskéri út menti védőfásítás előkészítése
19) Javaslat a „Csíz utca csapadékvíz elvezetés építési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkezdett kivitelezés pótfedezetének biztosítására (zárt ülés)
20) Év Pedagógusa Díj, Művészetoktatásért, Kultúráért és Nevelésért Díj, Göd Város Alkotó – és Előadóművész Díj (zárt ülés)
21) Javaslat pályázati tanácsadó kiválasztására (zárt ülés)