1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési...

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága rendkívüli ülését 2023. június. 6. (kedd) napján 9:30 órai kezdettel tartja a Gödi Városháza üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

2) Integrált Településfejlesztési Stratégia véleményezés lezárása, közbenső döntés
Az előterjesztés tartalma: A 419/2021. Kr. eljárási szabályai szerint Kt. döntés szükséges a véleményeztetést követően.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

3) ITS készítés – szerződésmódosítás II.
Az előterjesztés tartalma: AZ ITS egyeztetési eljárás során, az örökségvédelmi hatóság által előírt munkarész elkészítése miatt a tervezési szerződés módosítása vált szükségessé.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

4) ITS megalapozó vizsgálat készítéséhez főépítészi feljegyzés elfogadása
Az előterjesztés tartalma: AZ ITS egyeztetési eljárás során, az állami főépítész által előírt megalapozó vizsgálat munkarész elkészítése vált szükségessé, melynek tartalmát főépítészi feljegyzés határozza meg.
Előterjesztő: Aba Lehel főépítész

5) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés tartalmazza Göd Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetésének tervezett bevételi és kiadási előirányzatait, a költségvetés főösszegét.
Előterjesztő: Kammerer Zoltán polgármester

6) Neveleki úttervezés lakossági kérdőív véglegesítése
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a Göd, Nevelek városrészt érintő úttervezés lakossági kérdőívének jóváhagyására.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

7) Göd Homoksziget és Duna-parti sáv természetvédelmi kezelését megalapozó tanulmány és fásítási terv kidolgozása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Giczy B. Zsuzsanna

8) Zöldterület kezelési (kaszálási) feladatok TESZ In-house beszerzésként történő átadása (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Javaslat a TESZ részére történő zöldterület kezelési (kaszálási) feladatok átadására vonatkozó szerződés megkötésére.
Előterjesztő: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Göd, 2023. június 1.

Fülöp Zoltán
VKB elnök