Önkormányzat

Dátum szerint

1) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
2) Integrált Településfejlesztési Stratégia véleményezés lezárása, közbenső döntés
3) ITS készítés – szerződésmódosítás II.
4) ITS megalapozó vizsgálat készítéséhez főépítészi feljegyzés elfogadása
5) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletének megalkotására
6) Neveleki úttervezés lakossági kérdőív véglegesítése
7) Göd Homoksziget és Duna-parti sáv természetvédelmi kezelését megalapozó tanulmány és fásítási terv kidolgozása
8) Zöldterület kezelési (kaszálási) feladatok TESZ In-house beszerzésként történő átadása (zárt ülés)