Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, illetve a városban működő egyházakat, civil és gazdálkodó szervezeteket, hogy Göd Város Önkormányzata a felettes jogszabályok változása miatt elkészítette a Településkép védelméről szóló rendelete módosításának tervezetét, melyet Lakossági Fórum keretében ismertet.

A módosítás indokolása:
2021. július 1-jétől átalakult a településtervezéssel összefüggő jogszabályok rendszere. A településrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvény jelentős mértékű változásokat hozott az önkormányzatok településfejlesztési, -rendezési feladataival kapcsolatban. A törvény több, mint harminc törvényt módosított, ezek között az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Étv.), és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt (a továbbiakban: Tvtv.).

Ezt követően több, mint hatvan kormányrendelet is átalakult: egyebek mellett változott az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) jelentős része, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a régi Településrendezési kódex) helyét is új jogszabály, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet veszi át. Az új rendelkezések döntő részben azonnal alkalmazandók, illetve egyes esetekben átmeneti rendelkezések születtek.

A jogszabályi harmonizáció biztosítása érdekében szükségessé vált Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 40/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: TKR) módosítása is.
A partnerségi egyeztetés keretében munkaközi tájékoztató lakossági fórumot tartunk 2021. október 26-án 16:00 órakor a Gödi Polgármesteri Hivatal Nagytermében.

Meghívó >>>

A Településképi rendelet módosításával kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a fórumon szóban tehetik meg, vagy 2021. november 11-ig írásban is benyújthatják a
Gödi Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda
2131 Göd, Pesti út 81. címre,
vagy a foepitesz@god.hu e-mail címre.

A rendeletmódosítás véleményezési anyaga megtalálható Göd város honlapján (www.god.hu) 2021. október 18-tól 2021. november 11-ig.
TKR rendelet tervezet >>>

Göd, 2021. október 18.
Tisztelettel:
Balogh Csaba
polgármester