1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság...

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága munkaterv szerinti ülését 2022. február 22. (kedd) napján 8:00 órai kezdettel tartja a Gödi Polgármesteri Hivatal (Városháza) üléstermében

Tervezett napirendi pont(ok):

1) Javaslat Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására
Előterjesztés tartalma: Az előterjesztés tartalmazza Göd Város Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó költségvetésének tervezett bevételei és kiadásai előirányzatait, a költségvetés főösszegét
Előterjesztő: Balogh Csaba polgármester

2) A 0211 hrsz.-ú területre vonatkozóan a területrendezési hatósági eljárás, valamint a településrendezési eszközök felülvizsgálatának feltételeit bemutató telepítési tanulmányterv elfogadása, a tervezett napelempark létesítéssel összefüggésben.
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Aba Lehel főépítész

3) A 6322/2 hrsz.-ú, Cordys Palace Kft. tulajdonát képező területre vonatkozóan a településrendezési eszközök felülvizsgálatának feltételeit bemutató telepítési tanulmányterv (’A’ beépítési változat) elfogadása és településrendezési szerződéskötés előkészítése, a tervezett idősotthon fejlesztéssel összefüggésben
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Fülöp Zoltán képviselő

4) A Gödi Kastély Óvoda intézményvezetésére vonatkozó pályázati felhívás
Az előterjesztés tartalma: A megbízott intézményvezető megbízatása 2022. július 31. napján lejár. A pályáztatási folyamat időigényessége miatt ki kell írni a vezetői állás pályázatát.
Előterjesztő: dr. Hekman Tibor hatósági osztályvezető

5) 2022. évi zöldhulladék-elszállítás rendjének elfogadása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Hlavács Judit alpolgármester

6) Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására
Az előterjesztés tartalma: Közbeszerzési terv elfogadása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

7) Pályázati tájékoztató és pályázati döntési javaslatok
Az előterjesztés tartalma: Az elmúlt időszak pályázati tájékoztatója és megjelent új pályázatok esetében döntési javaslatok.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

8) Javaslat a Kincsem Udvarház fűtési rendszerének kiépítésére és terveztetésére
Az előterjesztés tartalma: Fűtési rendszer tervezési irányának meghatározása.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

9) A „70-es vasútvonal P+R, B+R fejlesztések Göd területén” – Koncepcióterv bemutatása
Az előterjesztés tartalma: P+R, B+R parkolók kialakítása és bővítése, valamint buszmegállók helyének vizsgálata a gödi vasúti megállóhelyeknél
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

10) Mayerffy sírkert tervének bemutatása
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint
Előterjesztő: Fülöp Zoltán VKB elnök

11) A Göd belterület 2690/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban felmerült tulajdonosi igények (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: Az előterjesztés szerint.
Előterjesztő: Tóth János jegyző

12) Javaslat a „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás indítására (zárt ülés)
Az előterjesztés tartalma: A „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása, az Ajánlati dokumentáció jóváhagyása és a BB tagok kijelölése.
Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Egyebek

Göd, 2022. február 17.

Tisztelettel:

Fülöp Zoltán
VKB elnök