Önkormányzat

Dátum szerint

1) Javaslat Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására
2) A 0211 hrsz.-ú területre vonatkozóan a területrendezési hatósági eljárás, valamint a településrendezési eszközök felülvizsgálatának feltételeit bemutató telepítési tanulmányterv elfogadása, a tervezett napelempark létesítéssel összefüggésben.
3) A 6322/2 hrsz.-ú, Cordys Palace Kft. tulajdonát képező területre vonatkozóan a településrendezési eszközök felülvizsgálatának feltételeit bemutató telepítési tanulmányterv (’A’ beépítési változat) elfogadása és településrendezési szerződéskötés előkészítése, a tervezett idősotthon fejlesztéssel összefüggésben
4) A Gödi Kastély Óvoda intézményvezetésére vonatkozó pályázati felhívás
5) 2022. évi zöldhulladék-elszállítás rendjének elfogadása
6) Javaslat a 2022. évi közbeszerzési terv elfogadására
7) Pályázati tájékoztató és pályázati döntési javaslatok
8) Javaslat a Kincsem Udvarház fűtési rendszerének kiépítésére és terveztetésére
9) A „70-es vasútvonal P+R, B+R fejlesztések Göd területén” – Koncepcióterv bemutatása
10) Mayerffy sírkert tervének bemutatása
11) A Göd belterület 2690/8 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlannal kapcsolatban felmerült tulajdonosi igények (zárt ülés)
12) Javaslat a „Kaszálási feladatok ellátása 2022-2024” tárgyú közbeszerzési eljárás indítására (zárt ülés)