Önkormányzat

Előterjesztések

1) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására
2) A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó javaslat
3) Képviselő-testület feloszlatásáról való döntés
4) Iskolai védőnői körzet kialakítása
5) Önkormányzati bérlakások bérleti díjainak felülvizsgálata
6) Intézményi étkeztetés térítési díjairól szóló helyi rendelet megalkotása
7) Gyermekvédelmi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata
8) Szociális rendelet térítési díjainak felülvizsgálata
9) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet megalkotása
10) A Településellátó Szervezet által üzemeltetett sportcélú létesítmények bérleti díjának felülvizsgálata
11) A Gödi Termálstrand vonatkozásában alkalmazott belépő- és egyéb díjak mértékének 2022. évi felülvizsgálata
12) Településképi rendelet módosítása
13) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása
14) Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
15) Javaslat a Gödi Kastély Óvoda óvodavezetői pályázatának elbírálásáról szóló 89/2022. (V. 12.) Ök. határozat módosítására
16) A Gödi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
17) Gödi Körkép kiadójának és főszerkesztőjének rendezése
18) Javaslat Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatban
19) 2022. évi közterületi faápolási keretszerződés megkötése
20) Faápolásból származó faanyag deponálása önkormányzati tulajdonú ingatlanon
21) Javaslat „Patkányirtási munkák (deratizáció) elvégzése Gödön” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
22) Szolgalmi jog megállapítása iránti per a Göd 783/1 hrsz. alatti ingatlanra
23) A Dunakanyar Építő Korlátolt Felelősségű Társaság telki szolgalmi jog alapítása iránti kérelme
24) Képviselői méltatlanság megállapítása iránti javaslat (zárt ülés)
25) Lőrincz László alpolgármesteri jogviszonyának rendezése (zárt ülés)
26) A Göd belterület 6322/6 hrsz.-ú ingatlant terhelő vételi jog érvényesítése (zárt ülés)
27) Lakásbérleti jog módosítása (zárt ülés)
28) Javaslat birtokvédelmi kérelem benyújtására az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Göd, 1879 hrsz-ú ingatlan (Kőrös és Maros utcák) védelme érdekében (zárt ülés)
29) Javaslat a „Göd Város Szolgálatáért Díj” kitüntető cím 2022. évi adományozására (zárt ülés)