Önkormányzat

Dátum szerint

1) Javaslat Göd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének megalkotására
2) A Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó javaslat
3) Iskolai védőnői körzet kialakítása
4) Önkormányzati bérlakások bérleti díjainak felülvizsgálata
5) Intézményi étkeztetés térítési díjairól szóló helyi rendelet megalkotása
6) Gyermekvédelmi rendelet térítési díjainak felülvizsgálata
7) Szociális rendelet térítési díjainak felülvizsgálata
8) A közterületek használatáról szóló helyi rendelet megalkotása
9) A Településellátó Szervezet által üzemeltetett sportcélú létesítmények bérleti díjának felülvizsgálata
10) A Gödi Termálstrand vonatkozásában alkalmazott belépő- és egyéb díjak mértékének 2022. évi felülvizsgálata
11) Településképi rendelet módosítása
12) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása
13) A Gödi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
14) Gödi Körkép kiadójának és főszerkesztőjének rendezése
15) Javaslat Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatban
16) 2022. évi közterületi faápolási keretszerződés megkötése
17) Faápolásból származó faanyag deponálása önkormányzati tulajdonú ingatlanon
18) Javaslat „Patkányirtási munkák (deratizáció) elvégzése Gödön” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
19) Szolgalmi jog megállapítása iránti per a Göd 783/1 hrsz. alatti ingatlanra
20) A Dunakanyar Építő Korlátolt Felelősségű Társaság telki szolgalmi jog alapítása iránti kérelme
21) Tájékoztatás a helyi adóbevételek 2022. május 31-ig történt alakulásáról
22) A Göd belterület 6322/6 hrsz.-ú ingatlant terhelő vételi jog érvényesítése (zárt ülés)
23) Lakásbérleti jog módosítása (zárt ülés)
24) Javaslat birtokvédelmi kérelem benyújtására az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Göd, 1879 hrsz-ú ingatlan (Kőrös és Maros utcák) védelme érdekében (zárt ülés)