Önkormányzat

Dátum szerint

1) Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének tervezete
2) Az átmeneti gazdálkodásról szóló helyi rendelet megalkotása
3) Javaslat a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint szavazófülkék beszerzéséhez és választással összefüggő egyéb kiadásokhoz szükséges fedezet biztosítására
4) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
5) A városnév használatáról szóló helyi rendelet módosítása
6) Javaslat “Göd, közvilágítási hálózat felmérésének aktualizálása 2023” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
7) Javaslat a “Göd Város Önkormányzata részére közúti jelzőtáblák és tartozékaik beszerzése 2023” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
8) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata részére polgári védelmi eszközök beszerzése 2 önálló részben” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
9) Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések
10) Pest Vármegye Önkormányzatának vételi ajánlata gödi önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozóan
11) Javaslat a “Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
12) Javaslat Pest Vármegye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelmek tartalmára
13) Javaslat a Samsung SDI Magyarország Zrt. által támogatott játszótér helyszínének kijelölésére
14) Javaslat “Göd város területén faállomány kezelésére vonatkozó keretszerződés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására (zárt ülés