Önkormányzat

Dátum szerint

1) Javaslat a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosítására
2) A Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 2021. utolsó negyedévi munkatervének meghatározására vonatkozó javaslat
3) Javaslat Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
4) Göd Város Önkormányzata 2021. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolója
5) Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet I. félévi módosítása
6) Helyi adók mértékének módosítására vonatkozó javaslatok
7) A beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása
8) Döntés a Gödi Sportegyesület 2021. évi támogatásának I. félévi elszámolás elfogadásáról
9) Egyes önkormányzati tulajdonú helyiségek hasznosítására vonatkozó javaslat
10) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi pályázati fordulójához való csatlakozás
11) Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai ösztöndíjpályázat
12) Javaslat a „Jávorka utcai átfolyás megszüntetése és akadálymentesítési munkálatok” tárgyú beszerzési eljárás lezárása
13) Javaslat a „Göd Város Önkormányzata tulajdonában lévő közúti hidak felülvizsgálata” tárgyú beszerzési eljárás lezárására
14) Javaslat közterületi térfigyelő kamerarendszer bekötési pontjain kábeles szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés jóváhagyására
15) Javaslat az „Útépítési tervek elkészítése Gödön” tárgyú beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre
16) Javaslat az Alsógödi Csónakház helyén átmeneti hajótároló könnyűszerkezetes raktárcsarnok telepítésére
17) Javaslat az alsógödi vasútállomás gyalogos felüljáró elbontásával kapcsolatban
18) Javaslat az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal gödi szakaszának forgalomtechnikai megújításának tervezése tárgyú forgalomtechnikai terv elfogadására
19) Javaslat Nevelek városrész útjainak terveztetésére
20) Döntés a Sződi utcának a Kálmán utca és a Vasút utca közé eső szakaszának szilárd burkolattal történő ellátására
21) Az Önkormányzat egyezségkötése a Normaland Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság által kezdeményezett polgári perben (zárt ülés)
22) Javaslat a „Göd közvilágítás-fejlesztés, kivitelezés” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
23) Javaslat a „Göd, Bozóky Gyula tér Dny-i térnegyed-kivitelezés” tárgyú EKR-es beszerzési eljárás lezárására és felhatalmazás szerződéskötésre (zárt ülés)
24) Javaslat közbeszerzési tanácsadóval történő szerződéskötésre (zárt ülés)
25) Javaslat tervezési szerződés módosítására (zárt ülés)