Adóügyek

Adó- és értékbizonyítvány

  1. Főoldal
  2. /
  3. Városháza
  4. /
  5. Ügyintézés
  6. /
  7. Adóügyek
  8. /
  9. Adó- és értékbizonyítvány

Ügyintézés

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Adóiroda
Címe     2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:   

Hétfő: 13-18
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 és 13-16
Csütörtök: szünetel
Péntek:8-12

Ügyintézők

Biró Erika 06 (27) 530 052, e-mail: biroerika@god.hu

Ügyleírás

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pontja szerint, a jegyző adóügyi feladata, külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt.

Jogszabályi háttér

A jegyző adóügyi feladatairól szóló 1991. évi XX. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

Benyújtó személye

Az ügyfél vagy az ügyfél törvényes képviselője, meghatalmazottja.
Más hatóság (külön jogszabály rendelkezése alapján).

Benyújtás formája és módja

Kérelem benyújtható elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Benyújtás céljára szolgáló űrlap

Az „Adó- és Értlóékbizonyítvány kiállítási kérelem” űrlap megtalálható az E-ÖNKORMÁNYZAT (lgov.hu) oldalon. Az űrlap az ügytípusok, általános adónyomtatványok menűpont alatt érhető el.

 Eljárás díja

A hagyatéki, gyámhivatali, és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes az Illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésében foglaltak alapján. Más esetben a kérelemre történő eljárás indításakor 4.000 forint illetéket kell fizetni, melyet Göd Város Önkormányzatának Közigazgatási hatósági eljárási illeték számla 10700323-42056506-53600006 javára kell teljesíteni.

Adó- és értékbizonyítványhoz szükséges becsatolandó dokumentumok

– Kérelem (amely tartalmazza a kérelmező nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, adószámát, adóazonosító jelét, a kérelem célját, az ingatlan adatait – helyrajzi szám, cím, egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lap),
– Képviselet esetén – az ügyvédi meghatalmazás esetét kivéve – két tanúval ellátott meghatalmazás,
– Adásvételi, ajándékozási szerződés eredeti, hiteles példánya (amennyiben az adó- és értékbizonyítványt adásvétellel, ajándékozással összefüggésben kérik),
– Amennyiben az eljárás illetékköteles, ingatlanonként 4000 forint illeték befizetését igazoló csekk feladóvevénye, vagy az átutalási megbízás teljesítéséről szóló igazolás.

Ügyintézési határidő

A jegyző az adó- és értékbizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 8 napon belül adja ki.

Az igazolás kézbesítése

Az adóhatóság az adó- és értékbizonyítványt írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Az adó- és értékbizonyítványt a meghatalmazott képviselővel eljáró kérelmező esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett kérelmező részére, a kérelmező vagy képviselője által, a kérelemben megadott címére kerül feladásra.

Ügyfélfogadási időpontok:

Hétfő: 13-18
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 és 13-16
Csütörtök: szünetel
Péntek:8-1