Ügyintézés

Adóügyek

A Gödi Polgármesteri Hivatal Adó Osztálya (továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) Göd város illetékességi területén ellátja a helyi adókkal és más, az önkormányzathoz telepített adók, illetékek és díjak (talajterhelési díj, közigazgatási eljárási illetékek), valamint az adók módjára behajtandó köztartozásokkal összefüggő feladatokat. 

 Az önkormányzati adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét valamely törvény írja elő, az adót, adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi, az adó-visszaigénylést, az adó-visszatérítést kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját. Az önkormányzati adóhatósági jogkörökön túl ellátja Göd Város Jegyzője hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárásban kiszabott bírságok (eljárási bírságok) behajtásával, kezelésével összefüggő feladatokat.

Adó- és értékbizonyítvány

Adóhatósági igazolás

Adók módjára behajtandó köztartozások

Építményadó

Gépjárműadó

Helyi iparűzési adó

A helyi iparűzési adó megfizetése euróban és dollárban

Idegenforgalmi adó

Magánfőzés

Talajterhelés

Telekadó

Végrehajtási eljárás

Adónaptár

A helyi önkormányzathoz teljesítendő adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez adónaptárunk itt tekinthető meg!

A helyi önkormányzathoz teljesítendő adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez
Adónem Bevallási határidő Befizetési határidő
Építményadó Adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül Félévenként két egyenlő részletben adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig.
Idegenforgalmi adó Tárgyhót követő hónap 15-ig Tárgyhót követő hónap 15-ig
Iparűzési adó Adóévet követő év május 31-ig. Az adóelőleget félévi részletekben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig. A megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét adóévet követő május 31-ig.
Telekadó Adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül Félévenként két egyenlő részletben adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig.

Ügyintézők

Megbízott osztályvezető (idegenforgalmi adó) Nyilassy Rita nyilassyrita@god.hu 530-059
Ügyintéző (építményadó, telekadó) Benyó Paula benyopaula@god.hu 530-061
Ügyintéző (adó- és értékbizonyítvány) Bíró Erika biroerika@god.hu 530-052
Ügyintéző (végrehajtás) Horváth Emőke horvathemoke@god.hu 530-043
Ügyintéző (utalás, talajterhelés) Ludmány Judit ludmanyjudit@god.hu 530-067
Ügyintéző (építményadó, telekadó) Táborosi Ilona taborosiilona@god.hu 530-060
Ügyintéző (iparűzési adó) Szigeti Ágnes Éva szigetiagnes@god.hu 530-042
Ügyintéző (építményadó, telekadó) Szolgai Bernadette szolgaibernadette@god.hu 530-039

Vonatkozó jogszabályok

A jogszabályok itt tekinthetőek meg