Adóügyek

Adók módjára behajtandó köztartozások

  1. Főoldal
  2. /
  3. Városháza
  4. /
  5. Ügyintézés
  6. /
  7. Adóügyek
  8. /
  9. Adók módjára behajtandó köztartozások

Az adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzati adóhatóság nem saját ügyében jár el, hanem más hatóság (kimutató szerv) által megállapított fizetési kötelezettséget érvényesít az önkéntes teljesítés elmaradása miatt, végrehajtás eljárás keretében (pl. elővezetési költség). A kimutató szerv megkeresésével indul az eljárás, melyben az önkormányzati adóhatóság feladata a kintlévőség beszedésére korlátozódik.
Magánszemély esetében a lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata a köztartozás beszedése. Sikeres behajtás esetén, az adók módjára behajtott összeget az adóhatóság soron kívül átutalja a végrehajtást kérő által megjelölt számlaszámra.

Jogszabályi háttér
• Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény,
• A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény,
• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
• Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
• A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018. (III.19.) NGM rendelet.

Benyújtó személye
Kimutató szerv megkeresésével indul az eljárás.

Benyújtás formája és módja
A kimutató szerv kizárólag elektronikusan, hivatali kapun keresztül vagy e-Papíron nyújthatja be megkeresését.

Eljárás díja
Az eljárás díjmentes az 1990. évi XCIII. illetékekről szóló törvény értelmében, nem kötelezhető illeték fizetésére az, akit az államigazgatási hatóság külön jogszabály alapján költségmentességben részesített.

Fizetési határidő és számlaszám
A végrehajtás során a befolyt összegek az adók módjára behajtandó köztartozások idegen illetve egyéb számlára kerülnek.

Ügyintézési idő
Az ügyintézési határidő a kimutató szerv általi megkeresést követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap. Az önkormányzati adóhatóságnak a tartozás beszedéséig, illetve az elévülési határidőig végzi a végrehajtást.

Az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos értesítések kézbesítése
Az adóhatóság a végrehajtási eljárás során keletkezett iratokat az írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.