Adóügyek

Építményadó

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Adóiroda
Címe     2131 Göd, Pesti út 81.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 és 13-16
Csütörtök: szünetel
Péntek:8-12
Ügyintézők
Szolgai Bernadett (A-GY) (27) 530 039 szolgaibernadette@god.hu
Benyó Paula (H-NY) (27) 530 061 benyopaula@god.hu
Táborosi Ilona (O-ZS) (27) 530 060 taborosiilona@god.hu
ÜGYLEÍRÁS
Adóköteles az Göd Város Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás az üdülő és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől illetve hasznosításától függetlenül.
Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa.
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adóalanya.
Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.
Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.
Az öröklés az örökhagyó halálával nyílik meg (következő évtől adókötelezett az örökös).
Ha  teleken lévő épület bontásra kerül, akkor a bontást dátumát követő félévtől telekadót kell fizetni.
A telek épülettel történő beépítése estén az építményadó fizetési kötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év első napján keletkezik.
Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete után került meghatározásra. Az adó mértékét, adókedvezményeket és az adómentességeket Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII.1.) számú rendelete tartalmazza.
Az adózónak az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő 15 napon kell adatbejelentését teljesítenie.
Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.
Az önkormányzati adóhatóság az éves építményadót az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg.
Benyújtó személye:
Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.
Az ügyintézés kezdeményezhető
Az adatbejelentés benyújtásával ügyintézőnél, ügyfélszolgálati irodán, postai úton, E-önkormányzat Portálon elektronikusan.

Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók
Magánszemélyek részére nyomtatványokat biztosítunk az adóosztályon, továbbá Göd Város hivatalos honlapjáról is letölthetőek ezek a nyomtatványok a DOKUMENTUMTÁR hivatkozáson.
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóink részére a letölthető nyomtatványok megtalálhatóak az Önkormányzati Hivatalai Portálon, melyet elérhet az alábbi linkre kattintva: Önkormányzati hivatali portál (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap)

Magánszemélyként ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is lehetősége van a portál használatára, megnyithatja, kitöltheti, elmentheti és kinyomtathatja a nyomtatványt, de elektronikus beküldés ebben az esetben nem lehetséges.

A portál használata előtt kérem olvassa el az ott található, vagy az alábbi linken is elérhető, a portál működését bemutató tájékoztatót. Tájékoztató a portál működéséről

Az ügyintézéséhez szükséges iratok
Szerződés és földhivatali tulajdonjog bejegyzés vagy tulajdoni lap másolata, használatbavétel hatósági bizonyítvány, fennmaradási engedély

Ügyintézési határidő
30 nap

Az ügyintézés díja
Illetékmentes

Jogszabályi háttér:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

Helyi rendelet
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építményadóról szóló 34/2017. (XII.1.) számú rendelete