Adóügyek

Talajterhelés

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Adóiroda
Címe     2131 Göd, Pesti út 81.
Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 és 13-16
Csütörtök: szünetel
Péntek:8-12
Ügyintézők
Ludmány Judit 06 (27) 530 067, e-mail: ludmanyjudit@god.hu
Ügyleírás:
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.
 Jogszabályi háttér:
2003. évi LXXXIX törvény a környezetterhelési díjról
2017. évi CL. tv. Az adózás rendjéről szóló törvény
2017. évi CLI. Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény
38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet a közműves ivóvízellátásról és a közművel szennyvízelvezetésről
8/2000. (X.18.) KöViM rendelet az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével összefüggő locsolási kedvezményről
43/2006. (XII.14.) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a talajterhelési díjról
 Benyújtó személye:
Az adózó, vagy az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja.
 Benyújtás formája és módja:
Természetes személyek a bevallást benyújthatják az adóhatóság által rendszeresített pdf formátumú űrlapon, elektronikus formában, e-Papíron, valamint levélben, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.
 Benyújtás céljára szolgáló űrlapok:
Elektronikusan és papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége:
LETÖLTÉS
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
Eljárás díja:
illetékmentes.
Ügyintézési idő:
Az ügyintézési határidő fő szabályait az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air tv.) 50. § (2) bekezdése tartalmazza:
Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap, amelyet az adóhatóság vezetője egy alkalommal – indokolás mellett – harminc nappal meghosszabbíthat.