Adóügyek

Telekadó

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Adóiroda
Címe     2131 Göd, Pesti út 81.
Ügyfélfogadási időpontok:   
Hétfő: 13-18
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 és 13-16
Csütörtök: szünetel
Péntek:8-12
Ügyintézők
Szolgai Bernadett (A-GY) (27) 530 039 szolgaibernadette@god.hu
Benyó Paula (H-NY) (27) 530 061 benyopaula@god.hu
Táborosi Ilona (O-ZS) (27) 530 060 taborosiilona@god.hu
Ügyleírás
Adóköteles Göd Város Önkormányzat illetékességi területén lévő telek.
Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa.
Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.
Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adóalanya.
Az öröklés az örökhagyó halálával nyílik meg (következő évtől adókötelezett az örökös).
Ha  teleken lévő épület bontásra kerül, akkor a bontást dátumát követő félévtől telekadót kell fizetni.
A telek épülettel történő beépítése estén az építményadó fizetési kötelezettség keletkezik a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy véglegessé válását vagy a használatbavétel tudomásulvételét követő év első napjától.
Az adó alapja a telek m2-ben számított alapterülete. Az adó mértékét, az adókedvezményeket és az adómentességeket Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi telekadóról szóló 23/2016. (XI.30.) számú rendelete tartalmazza.
A telekadó összegét és a fizetési határidőt az önkormányzati adóhatóság határozatban közli az adó alanyával.
Tulajdonos(ok)nak az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adatbejelentést tennie!
Benyújtó személye:
Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.
Az ügyintézés kezdeményezhető
Az adatbejelentés benyújtásával ügyintézőnél, ügyfélszolgálati irodán, postai úton, E-önkormányzat Portálon elektronikusan.
Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók
Magánszemélyek részére nyomtatványokat biztosítunk az adóosztályon, továbbá Göd Város hivatalos honlapjáról is letölthetőek ezek a nyomtatványok a ezen hivatkozáson.
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóink részére a letölthető nyomtatványok megtalálhatóak az Önkormányzati Hivatalai Portálon, melyet elérhet az alábbi linkre kattintva: Önkormányzati hivatali portál
Magánszemélyként ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is lehetősége van a portál használatára, megnyithatja, kitöltheti, elmentheti és kinyomtathatja a nyomtatványt, de elektronikus beküldés ebben az esetben nem lehetséges.
A portál használata előtt kérem olvassa el az ott található, vagy az alábbi linken is elérhető, a portál működését bemutató tájékoztatót. Tájékoztató a portál működéséről
Az ügyintézéséhez szükséges iratok
Szerződés és földhivatali tulajdonjog bejegyzés vagy tulajdoni lap másolata
Építkezés megkezdésekor az építéshatósághoz történt bejelentés és jogerős építési engedély másolata
Ügyintézési határidő    
30 nap
Az ügyintézés díja   
illetékmentes
Az alkalmazott jogszabályok
TÖRVÉNYEK:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
HELYI RENDELET:
23/2016.(XI.30.) Göd  Város Képviselő-testületének a helyi telekadóról szóló rendelete