Ügyintézés

Fakivágással kapcsolatos ügyek

 1. Főoldal
 2. /
 3. Városháza
 4. /
 5. Ügyintézés
 6. /
 7. Hatósági ügyek
 8. /
 9. Fakivágással kapcsolatos ügyek

Ügyleírás közterületi fák esetében 

Amennyiben úgy véli, hogy az ingatlana előtti közterületen lévő fa valamilyen módon balesetveszélyessé vált, az Ön ingatlanát, vagy a közterületen tartózkodók biztonságát veszélyeztetheti, úgy írásban kérheti a fa egészségügyi állapotának vizsgálatát, illetve a szükséges intézkedések megtételét. A kérelem/bejelentés alapján a főkertész vagy más megfelelő képzettségű szakember a helyszínen vizsgálja meg a fa állapotát. Ha a vizsgálat alapján a beadványban foglaltak helytállósága igazolást nyer, az ügyintéző hivatalból megteszi a szükséges intézkedést, erről Önt tájékoztatja. 

Abban az esetben, amikor a közterületi fás szárú növény kivágásának igénye nem az előzőek miatti okból, hanem egyéni érdek (pl. építkezés, behajtó kialakítása, stb.) kapcsán merül fel, az érintett fás szárú növény kivágása érdekében kérelmet kell előterjesztenie a Polgármesteri Hivatalnál (a letölthető nyomtatvány felhasználásával), melyhez mellékelni szükséges az építési/területátalakítási tervet. A fakivágási engedély iránti kérelem beadása illetékköteles, amelyet 3000 Ft értékű illetékbélyeg benyújtásával lehet leróni.  

Ügyleírás magánterületi fák esetében 

Magánterületen lévő fák kivágása (lombos és örökzöld) díszfák, mandula, szelídgesztenye és dió esetében 1 méter magasan mért 13 cm törzsátmérő (40 cm törzskörméret) felett fakivágási engedélyköteles. A kérelem a Polgármesteri Hivatalnál (a letölthető nyomtatvány felhasználásával) nyújtható be, melyhez mellékelni szükséges 3000 Ft értékű illetékbélyeget, amely az eljárás illetéke. Ezt követően az ügyintéző előzetesen egyeztett időpontban helyszíni szemlét tart, melynek megállapításai adnak alapot a döntés meghozatalánál. 

 

Vonatkozó jogszabályok 

 1. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
 2. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
 3. 346/2008. (XII. 30.) sz. Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 
 4. Göd Város Önkormányzata Polgármesterének 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól 

 

Ügyfélfogadás, elérhetőség: 

Hétfő 13-18 

Szerda 8-12, 13-16 

Péntek 8-12 

Ügyintéző: Jakab Júlia, Telefon: 06 27-530-054 email: jakabjulia@god.hu 

Fakivágási engedély kérelem nyomtatvány